CARE vznikla v roce 1945 za účelem pomoci válkou zničené Evropě. Legendární CARE packages (ve spolupráci s UNRRA) pomáhaly i Československu. Dnes patří CARE k největším mezinárodním humanitárním organizacím, poskytuje okamžitou pomoc při katastrofách a bojuje proti chudobě po celém světě. Realizuje i dlouhodobé rozvojové programy, které vedou k soběstačnosti zranitelných komunit, se zvláštním zřetelem na ženy a dívky. Spojuje nás motivace a zájem o práci v humanitární oblasti a nabíjí nás to, že nám naše práce dává smysl. Pokud máš podobné hodnoty a chceš pomoci české pobočce CARE se úspěšně rozvíjet a udržitelně pomáhat, tak hledáme právě Tebe! Více na www.care.cz

Vedoucí programového týmu humanitární a rozvojové organizace

CARE Česká republika je součástí mezinárodní konfederace CARE International, která bojuje proti chudobě a sociální nespravedlnosti ve světě se zvláštním zaměřením na posílení postavení žen a dívek.

Pozice zahrnuje jak strategický rozvoj a vedení menšího programového oddělení CARE ČR (2 projektoví manažeři, 1 externí konzultant; 50-60 %), tak i dílčí projektový managment (cca 2 projekty se shodným partnerem/regionem; cca 40-50 %). Místo výkonu práce je v Praze s občasnými výjezdy do míst realizace projektů nebo na koordinační schůzky. Přímým nadřízeným je ředitelka organizace, pracovní pozice úzce spolupracuje s dalšími odděleními.

Náplní práce je především:

 • Strategické vedení, rozvoj kvality, udržitelnosti a přidané hodnoty mezinárodního a domácího projektového portfolia humanitárního a rozvojového programu CARE ČR v souladu s CARE International Vision 2030: https://www.care-international.org/resources/care-vision-2030. Aktuální hlavní programové téma CARE ČR je „Food Security and Livelihoods“ s důrazem na ekonomickou spravedlnost pro ženy a adaptaci na změnu klimatu.

 • Rozvoj stabilního a přínosného partnerství s interními a externími projektovými partnery a experty směrem k posilovaní inovací, strategické přidané hodnoty a efektivního dopadu projektů CARE ČR.

 • Aktivní vyhledávání navazujících a rozšiřujících projektových možností, zdrojů a donorů v ČR, EU i mezinárodně a podíl na přípravě a supervizi projektů. Projekty jsou financovány převážně institucionálními dárci a částečně také soukromými nadacemi. Koordinování, identifikace a příprava projektů/dohled nad přípravou projektů, jejich implementací, MEAL a reportingem.

 • Vedení a supervize týmu 2 programových manažerů a kooperace s externím grant manažerem pro rozvoj evropských projektů.

 • Vedení a dohled nad systémovou kvalitou programu, dodržováním smluvních závazků, předpisů a odpovědností (ve spolupráci s ostatními kolegy). Vedení/kontrola/rozvoj programových procesních směrnic a operativních systémů a jejich uplatňování (ve spolupráci s ostatními kolegy). Koordinace a částečná konzultace evaluační/MEAL činnosti, transformace poznatků do akčního plánu, identifikace nezbytných investic do rozvoje programů CARE. Vedení a supervize v oblasti bezpečnosti členů týmu vyslaných na mezinárodní cestu.

 • Advokační činnost, networking a zastupování organizace na úrovni institucionálních donorů, projektových partnerů, příslušných manažerských a odborných skupin CARE konfederace, externích partnerů (vláda, odborníci atd.), oborových sdružení apod.

 • Dílčí projektový managment (cca 2 projekty se shodným partnerem/regionem).

 • Koordinace s vedením organizace a dalšími odděleními (ředitelka organizace a správní rada, finanční a administrativní oddělení, grantový manažer, oddělení programu Strive Czechia). Koordinace řízení financí v úzké spolupráci s finanční manažerkou, odpovědnost za přispívání k finančnímu zdraví a finanční transparentnosti programového portfolia. Podíl na publicitě, fundraisingu a PR projektů ve spolupráci s oddělením komunikace a fundraisingu.

Co od Vás potřebujeme:

 • Předchozí pracovní zkušenosti na podobné pozici v humanitární a rozvojové oblasti, zkušenosti s vedením lidí a vedením projektového cyklu (PCM).
 • Silný vztah k tématu humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a soulad s vizí a programovou strategií CARE se zaměřením na rovnost žen a mužů: https://www.care-international.org/what-we-do/gender-equality
 • Zkušenosti s českými institucionálními dárci (MZV ČR, ČRA atd.), mezinárodními dárci (EU atd.) a soukromými nadacemi. Prokazatelné portfolio úspěšných projektových žádostí a implementace projektů. Zkušenosti s tvorbou projektového rozpočtu, logického rámce, evaluace apod.
 • Vysokoškolské vzdělání v relevantních tematických oblastech projektů CARE.
 • Expertíza uplatnitelná v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce relevantní k vizi, poslání a programovým tématům CARE.
 • Plynulá znalost angličtiny a češtiny, další jazyky jako francouzština, arabština a portugalština jsou výhodou.
 • Dobrá uživatelská znalost MS Office 365, otevřenost k digitalizaci.
 • Vynikající komunikační a organizační schopnosti použitelné v různých kulturních prostředích.
 • Růstové a tvořivé myšlení, potenciál přinášet inovativní projektové náměty a partnerství, férový, otevřený a proaktivní přístup se smyslem pro důležité detaily, důslednost a chuť se rozvíjet.

Co Vám nabízíme:

 • Podíl na smysluplné, tvořivé a dynamické práci zkušené a pestré mezinárodní konfederace s globálním dopadem v malém, neformálním týmu s pěknou kanceláří na Vinohradech (kousek od náměstí Míru).
 • Zázemí velké a profesionální neziskové organizace s přístupem k rozsáhlým odborným znalostem, sdílení zkušeností a know-how. Síť kolegů s různorodými kompetencemi a expertízou ve více než 100 zemích světa. Občasné výjezdy do míst realizace projektů.
 • Odpovídající ohodnocení dle zkušeností s možností odměn a s možností růstu dle výsledků a výkonnosti organizace.
 • 25 dní dovolené, 3 dny zdravotního volna ročně.
 • Možnosti home office. Klouzavá pracovní doba (flexibilní zahájení a konec pracovní doby).
 • Možnost profesního růstu a odborného rozvoje, účast na strategických jednáních a akcích. Účast na vzdělávání, workshopech a zapojení se do tematických a odborných skupin CARE International (dle priorit).
 • Zaučení. Odbornou podporu finanční manažerky a dalších kolegů dle relevance. Podpůrnou týmovou spolupráci.
 • Dlouhodobý pracovní poměr (obvykle na 12 měsíců s návazným prodloužením na dobu neurčitou).
 • Mobilní telefon a notebook (i pro soukromé využití).
 • Přímý vliv na rozvoj české pobočky CARE a uplatnění vlastních nápadů.

Postup výběrového řízení:

V případě zájmu nám prosím pošlete své CV v ČJ a AJ a krátkou osobní motivaci.

Kontaktovat budeme pouze vybrané kandidáty/kandidátky. Osobnímu kolu může předcházet písemný úkol.

Možnost nástupu ihned nebo dohodou.

Těšíme se na spolupráci.

Kontakt na koordinátora VŘ: Katarína Klamková; mob.: 608 820 637


Informace o pozici

Společnost
CARE Česká republika z.s.
Adresa
Slezská 2033/11, Praha – Vinohrady
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná), Angličtina (Pokročilá)
Plat
Plat: 45 000 – 60 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Zahraniční pracovní cesty, Vlastní organizace náplně práce, Dog-friendly office, Účast na zahraničních konferencích, Rozjezd zcela nového projektu
Zařazeno: Vrcholový management, Zdravotnictví a sociální péče, Zemědělství, lesnictví a ekologie, Ekolog, Sociální pracovník, Project Manager, Country Director/Manager, Vodohospodář, Terénní pracovník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Nezisková organizace