At xitee, it´s about an all-in-one approach to all IT needs – IT consulting, SW development and IT operations. Our customers are mainly from German-speaking countries, and we build solutions for them from scratch - from the initial idea to post-launch support and maintenance. Our talented and experienced team of engineers is focused on optimizing overall efficiency and making our clients' jobs easier by deploying meaningful technologies so they can focus more on what really matters. Thanks to the variety of projects and services, we offer a great opportunity for career growth and gaining responsibility. You can learn and soon grow on our projects.

Our values are based on a balance of freedom & responsibility - we have flexible working hours and unlimited home office. It's up to you whether you want to work from home, commute to our highly equipped offices in the center of Prague or Brno or choose your own convenient combination.

Importantly, we are not a corporation, we have a very personal approach, and offer lots of benefits and pleasant work environment. We are supportive, trustful, and motivating.

IT Project Manager in Software Development with German

Baví Vás řídit vlastní tým? Máte zájem pracovat na mezinárodních projektech v oblasti vývoje SW?

Společnost xITee hledá projektového manažera, který bude řídit a vést naše vývojové projekty pro mezinárodní zákazníky. Výhodou budou zkušenosti z finančního sektoru!

xITee? Co děláme? Kdo jsme?

Naše zákazníky máme primárně ze třech hlavních sektorů:

Ve Finance&Energy se podílíme na vývoji pro přední finanční evropské burzy. Finanční sektor je oblast, ve kterém jsme začínali a již víc jak 15 let v ní působíme. Díky tomu máme v oboru bohaté zkušenosti a můžeme si dovolit jít do větších a zajímavějších projektů. Aktuálně například vyvíjíme na zelené louce zbrusu nový tradingový systém, který má pokročilou technologickou architekturu a zpracovává desetitisíce událostí za vteřinu.

V oblasti Healthcare spolupracujeme s předními německými společnostmi z oblasti zdravotního pojištění. Aktuálně pro jednu z předních německých zdravotních pojišťoven vyvíjíme systém pro správu konta pojištěnce v microservice architektuře. Dále například vyvíjíme systém pro organizaci asistenčních služeb pro hendikepované pojištěnce v celém Německu. Žhavým trendem v této oblasti jsou také digitální pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, například námi vyvíjená aplikace pro Apple watch, založená na využívání zdravotních dat z hodinek, která umožní kardiologům sledovat EKG svých pacientů.

Třetím a naším nejnovějším sektorem je Digital Business. Protože držíme krok s dobou, rozjeli jsme nové projekty i v této rostoucí oblasti, a to ve vývoji cloudového řešení. Aktuálním příkladem je postavení platformy pro financování developerských projektů, bežící na Microsoft cloud services (Azure).

Dáváme důraz na kvalitu!

Naším cílem je vyvíjet vysoce kvalitní software pro naše zákazníky, a proto neustále sledujeme moderní trendy, vylepšujeme naše QA procesy, dbáme na best practices a snažíme se navrhovat SW tak, aby byl dlouhodobě udržitelný.

Jaké budou Vaše povinnosti?

 • odhadovat, plánovat a řídit projekty v oblasti vývoje softwaru
 • zakládat nové projekty, plánovat zdroje a sledovat jejich průběh
 • komunikace s klienty (koordinace, reporting)
 • analyzovat požadavky zákazníků, vyjasňovat rozsah, definovat kritéria
 • vést tým, řešit konflikty, zajišťovat kvalitu práce
 • spravovat projektovou dokumentaci


Co od Vás očekáváme?

 • velmi dobrou znalost procesů vývoje softwaru
 • anglický jazyk (lvl B2), německý jazyk (lvl B2)
 • alespoň 3 roky zkušeností s vedením projektů v oblasti vývoje softwaru
 • velmi dobrá znalost agilních metod vývoje SW
 • proaktivitu, orientace na zákazníka a na řešení problémů
 • být týmovým hráčem
 • silné komunikační dovednosti
 • ochota učit se o oboru zákazníka
 • výhodou budou zkušenosti z finančního sektoru


Co nabízíme?

 • hybridní práci z domova a z kanceláře
 • zajímavou a náročnou práci v malé mezinárodní IT společnosti v centru města (Praha 1 / Náměstí republiky a Brno centrum / Clubko - snadno dostupné veřejnou dopravou)
 • bonusový systém
 • školení pro další rozvoj Vašich dovedností
 • možnost pracovat s různými technologiemi a funkcemi
 • práci na mezinárodních projektech (převážně na německé bázi)
 • firemní benefity (home office, sick days, placená veřejná doprava, Multisportcard, občerstvení v kanceláři, školení,...)
 • velmi přátelský kolektiv a atmosféru!

Těšíme se na Vás! :)

--------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION BELOW

Do you enjoy managing your own team? Are you interested to work on SW Development international projects?

xITee is looking for a Project Manager who will manage and lead our development projects for international customers. Advantage will be good experience from financial sector!

xITee? What are we doing? Who are we?

Our customers are primarily from three main sectors:

At Finance&Energy, we are active in development for the leading European stock markets. Possessing more than 15 years of experience from the finance sector where we started our business we have more than rich experience to launch bigger and more complex projects. For example, we are currently developing a brand-new greenfield trading system that has an advanced technology architecture and processes tens of thousands of events per second.

In Healthcare, we are working with the leading health insurance companies in Germany. We are currently developing a system for managing accounts of insured persons in a microservice architecture for one of the leading German health insurance companies. For example, we are also developing a system for the organization of assistance services for handicapped insured persons throughout Germany. Another hot trend in this area is digital aids paid for by health insurance, for example, the Apple watch app we are developing, based on the use of health data from the watch, which allows cardiologists to monitor the ECG of their patients.

The third and our newest sector is Digital Business. Keeping up with the market[AH5] we have opened up further opportunities in this growing area, in the development of cloud-based solutions. A current example is building a platform for financing development projects, running on Microsoft cloud services (Azure).

We put a strong focus on quality!

Our goal is to develop high quality software for our customers, so we constantly monitor modern trends, improve our QA processes, pay attention to best practices, and strive to design software to be maintainable in the long term.

What will be your responsibilities?

 • Estimate, plan and manage software development projects
 • Set-up new projects, plan resources and monitor progress
 • Communicate with clients (coordination, reporting)
 • Analyze customer requirements, clarify scope, define acceptance criteria
 • Lead the team, resolve conflicts, assure quality of work
 • Manage project documentation and tracking


What do we expect from you?

 • Very good knowledge of software development processes
 • English language (lvl B2), German language (lvl B2)
 • At least 3 years of experience with leading role in software development project
 • Very good knowledge of agile methods of SW Development
 • Pro-active, customer oriented and problem-solving mindset
 • Being a team player
 • Strong communication skills
 • Willingness to learn about customer’s industry
 • Advantage will be an experience from finance sector

What do we offer?

 • Hybrid work from home and from office
 • Interesting and challenging work in a small international IT-company in city centre (Prague 1 / Namesti and Brno center / Clubko - easily accessible with public transport republiky)
 • Bonus system
 • Trainings for a further development of your skills
 • Possibility to work with various technologies and functionality
 • Working on international projects (mainly German based)
 • Company benefits (home office, sick days, paid public transport, Multisportcard, refreshments in the office, trainings,...)
 • And very friendly team and atmosphere!


We are looking forward to hearing from you! :)


Informace o pozici

Společnost
xITee k.s.
Adresa
Rybná 682/14, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá), Němčina (Středně pokročilá)
Benefity: Bonusy/prémie, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Dovolená více než 5 týdnů
Zařazeno: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů, Account Manager, Project Manager, IT ředitel/manažer, Vedoucí vývoje/Team Leader
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list (IČO)
Zadavatel: Zaměstnavatel