SW Analytik

Připojte se k nám do rychle rostoucího softwarového developerského týmu plný kariérních příležitostí. Jsme stabilní IoT solutions provider, který se neustále rozvíjí s novými zajímavými projekty v průmyslovém a maloobchodním segmentu.

Začněte se prosazovat v prostředí mezinárodní skupiny s možností ovlivňovat taktiku a/nebo strategii z naší kanceláře v centru Prahy. Pro další informace nás kontaktujte nebo se přihlaste přímo se svým životopisem.

Co byste měl na starosti?


Budete důležitou součástí agilního týmu, který dodává řešení IOT a smart-metering.

Budete:

 • Spolupracovat s Product Ownerem,
 • Analyzovat potřeby zákazníků,
 • Vytvářet návrh technického řešení,
 • Odhadovat pracnost, plánovat vývoj SW s vývojovým týmem.
 • Pomáhat Product Ownerovi vytvářet produktový backlog a spolupracovat s vývojáři během sprintů na vývoji a nasazení SW
 • Udržovat komunikaci se zákazníkem s cílem zajistit splnění obchodních potřeb
 • Možnost růstu na pozici product ownera s vlastní odpovědností za produkt

MUST HAVE COMPETENCES

 • Obecný přehled o IT
 • En jazyk na komunikativní úrovni (a ochota zdokonalovat se v jazykových kurzech).
 • Analytické myšlení
 • Schopnost navrhovat SW architekturu
 • Schopnost porozumět obchodním případům užití
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Schopnost učit se a rozvíjet se
 • Přijímat odpovědnost


MUSÍ MÍT TECHNOLOGIE

 • MS SQL DB (jazyk SQL), modelování DB
 • Porozumění TCP/IP stacku a základům síťování
 • Microsoft Windows Server

VHODNÉ MÍT

 • Znalost segmentu veřejných služeb/chytrého měření/chytré sítě
 • Zkušenosti v oblasti IoT
 • Nástroje Atlassian (Confluence, Jira, X-Ray)
 • Základní znalost jazyka C# nebo jiného programovacího jazyka
 • OpenShift/Kubernetes/AKS, Docker
 • RabbitMQ
 • Další databáze (NoSQL)


Co tě čeká kromě špičkových technologií a skvělých spolupracovníků?

 • Malý kreativní tým s vysokou mírou autonomie
 • Flexibilní pracovní doba
 • Práce v naší kanceláři v samém centru Prahy nebo z domova (pokud je to vhodné)
 • Jazykové lekce, další školení, čas na sebevzdělávání
 • Příspěvky na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na stravenky
 • 25 dní dovolené ročně, 5 dní zdravotního volna
 • Kariéru v mezinárodní společnosti

**********************************************

SW Analyst

Join our growing software development team full of career opportunity. We are an established IoT solutions provider, expanding with exciting new projects in industrial and retail segments.

Start making your mark in an international group environment with the opportunity to influence tactics and/or strategy from our central Prague based office. Contact us for further details or apply directly with your CV.

What would you do?
You’ll be a vital part of an agile team that delivers IOT and smart-metering solutions.

You will: Cooperate with the Product Owner, analyze customer needs, create technical solution proposal, estimate the effort, plan SW development with the development team. Help the Product Owner to create product backlog and cooperate with the developers during the sprints on SW development and deployment. Keep communication with the customer to ensure the business needs are met.

Posibility to grow into a product owner position with own product responsibility.

MUST HAVE COMPETENCES

 • Generic IT Overview
 • En language on communicative level (and willing to improve in language lessons)
 • Analytical thinking
 • Able to design SW architecture
 • Capable to understand business Use cases
 • Good communication skills
 • Able to learn and grow
 • Accept responsibility

MUST HAVE TECHNOLOGIES

 • MS SQL DB (SQL language), DB modelling
 • Understanding TCP/IP stack and basic of networking
 • Microsoft Windows Server

NICE TO HAVE

 • Utilities segment/smart metering/smart grid knowledge
 • Experience in IoT
 • Atlassian tools (Confluence, Jira, X-Ray)
 • Basic C# knowledge or other programming language
 • OpenShift/Kubernetes/AKS, Docker
 • RabbitMQ
 • Other Databases (NoSQL)
 • Czech language

What awaits you,

besides top technology and great coworkers?

 • A small creative team with a high degree of autonomy
 • Flexible working hours
 • Work in our office based in the very center of Prague or from home (when appropriate)
 • Language lessons, additional training, time for self-education
 • Pension or life insurance benefits, contribute towards meal vouchers
 • 25 annual leave days, 5 sick days
 • A career in an international company

**********************************************


Informace o pozici

Společnost
K-Businesscom s.r.o.
Address
Opletalova 1535/4, Praha – Nové Město
Required education: Secondary education or professional training with a school-leaving exam
Required languages: English (Intermediate)
Salary
Salary: 70 000 – 120 000 CZK / month
Benefits: Cell phone, Notebook, Contributions to the pension / life insurance, Flexible start/end of working hours, Meal tickets / catering allowance, Holidays 5 weeks, Educational courses, training, Refreshments on workplace, Education allowance, Sick days, Occasional work from home, Corporate events, Individual schedules of working hours, Opportunity to work up hours, Foreign business trips, Self-organization of the job, The possibility of study leave, International conferences, Individual budget for personal growth, Dedicated time for innovations, Launch of a completely new project
Listed in: IS/IT: Application and system development, IT Analyst, Programmer, Tester, Quality Manager
Employment form
Employment form: Full-time work, part-time work
Contract duration
Contract duration: Permanent
Employment contract
Employment contract: employment contract, contract under Trade Certificate / Identification No.
Employer type: Employer

Also suitable for graduates.

Job is also suitable for the physically challenged, attendance required – handicapped-accessible building. Also suitable for: Disabled, Wheelchair bound, Other.

Also suitable for parents on maternity and parental leave.

Also suitable for refugees from Ukraine


K-Businesscom s.r.o.