Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

GIS specialista, projektant informačních a kom.technologií

Pracoviště-lokalita

Pracoviště silniční databanky a NDIC – oddělení hospodaření s vozovkou, Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz

Koho hledáme

V ŘSD ČR nasazuje do provozu „Systém hospodaření s vozovkou“ (dále jen SHV), což je expertní systém optimalizující náklady na údržbu pozemních komunikací po celou dobu jejich životního cyklu.

Do realizačního týmu tohoto ojedinělého inovačního projektu hledáme kolegu, inženýra, který se bude spolupodílet na chod expertního systému.

Co u nás budete dělat

 • Analytický práce s prostorovými daty, příprava a publikace mapových služeb,

 • Odpovídat za chod a parametrizaci svěřených funkcí v systému SHV,
 • sledovat kvalitu vstupů jednotlivých funkcí systému či subsystémů dle definovaných kvalitativních požadavků a provádí jejich přezkoumávání případně i rozvoj,
 • Podílet se na zakomponování SHV do organizace,
 • Spolupodílet se na rozvoji SHV,
 • Poskytovat metodické vedení, uživatelskou a konzultační podporu v rozsahu svěřených funkcí SHV v rámci organizace,
 • Provádět interní školení uživatelů na SHV po celé ČR, jako součást podpory uživatelů,
 • Podílet se na zpracování pravidelných a ad hoc prostorových analýz a statistických výstupů pro potřeby managementu a klíčových uživatelů SHV.

Kvalifikace

VŠ vzdělání v oboru geoinformatika se zaměřením na GIS, event. stavebního nebo dopravního směru, pozice vhodná i pro absolventy VŠ.

Co očekáváme

 • Uživatelská úroveň práce s programy na zpracování a publikaci prostorových dat výhodou (např. ArcGIS Desktop),

 • Znalost práce s relační databází (SQL) výhodou,
 • Odborné znalosti z oblasti technologie opravy a údržby vozovek a mostů výhodou,
 • Velmi dobrá znalost práce na PC, min. MS Windows, MS Office,
 • Dobré komunikační a prezentační dovednosti,
 • Znalost zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a základní orientace v zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně prováděcích vyhlášek výhodou,
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
 • Trestní bezúhonnost,
 • Samostatnost, odpovědnost a proaktivní přístup, zájem o sebevzdělání.

Co nabízíme

 • Být součástí nově budovaného týmu pro implementaci nového expertního systému pro optimalizaci nákladů na údržbu pozemních komunikací,
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR,
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace,
 • Zajímavou práci v přátelském prostředí,
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje,
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, 2 dny home office v měsíci, stravenkový paušál, výuka angličtiny an pracovišti, benefittní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže),
 • Pružnou pracovní dobu.

Termín nástupu: dle dohody.

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky

11. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017 Sb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.


Informace o pozici

Společnost
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa
Slovenská 1142/7, Ostrava – Přívoz
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, Zdravotní volno/sickdays, 13. plat
Zařazeno: Doprava, logistika a zásobování, IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, Stavebnictví a reality
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika