Job description -Junior sales

This position is primarily responsible for establish and maintain relations with Czech customers, analyzing and satisfy customers’ demand, collect Czech market demand for products. To promote the company’s brand. At the same time, understand competitors’ status, develop new markets. Support the sales manager to manage (and support) the customers.

【Job Description】

1. The establishment and maintenance of customer relationships.

a. Develop new customers and be responsible for customer due diligence.

b. Build and maintain the customer relationships.

c. Investigation, tracking and analysis of customer needs, provide customer service in a timely and effective manner.

d. Transfer the customers need into opportunities.

2. Project operation

a. Understand the customer's need and identify the projects opportunity;

b. Hold presentation (or assist the sales manager) of Dahua products and solutions to the junior management level;

c. assist to work with project team members, utilize the internal support resources, to chase the project progress;

d. assist to work for project sales contract bidding, signing and closing, including the collection of the projects.

3. Brand promotion

a. Coordinate with the marketing team for the brand promotion activities, improve the Dahua brand visibility and reputation

b. Understand the market trends and marketing habit of the region, expand the sales network within their jurisdiction areas.

4. Market control.

a. Collect and feedback competitors’ sales activities and status, discuss with the reporting manager and make action;

b. assist to manage market conflict if any happened in the market, keep the right order of the market;

5. This position reports to sales manager, country manager etc weekly.

【Job Requirements】

Education: Electronic engineering, computer science, network communication.

Skills:

-communicative English (A2 – B1), native Czech language speaking, Good negotiation and convincing skills, interpersonal skills, self-motivated, good self-learning skills.

- Understand security system and solution, image processing, computer networks, sales, solution, etc.

Experience: More than 1 years’ experience in related industry.

【Job Snapshot】

Employment Type: Full time

Job Type: junior Sales

Education: High school

Experience: 1 years’ relevant working experience and above

Managing skills: Self-management

Salary: we offer competitive salary and good platform for your career.

Industry: CCTV, Security Solution, electronic engineering, computer science, network communication

Required Travel: possibility

Job Location: Czech/ Prague

website:https://www.dahuasecurity.com/

Náplň práce -Junior sales

Náplní této pozice je primárně zodpovědnost za navazování a udržování vztahů s českými zákazníky, analýza a plnění požadavků zákazníků. Dále shromažďování poptávek po produktech z českého trhu a propagace značky společnosti. Zaměstnanec musí být schopen porozumět postavení konkurentů a rozvíjet nové obchodní příležitosti, zároveň také podporovat manažera obchodu při správě (a podpoře) zákazníků.

【Náplň práce】

1. Navazování a udržování vztahů se zákazníky.

a. Rozvíjet nové zákazníky

b. Budování a udržování vztahů se stávajícími zákazníky.

c. Zkoumání, sledování a analyzování potřeb zákazníků, poskytování včasného a efektivního zákaznického servisu.

d. Převádění potřeb zákazníků do obchodních příležitostí.

2. Projektové řízení

a. Pochopení potřeb zákazníků a identifikování příležitostí na nové projekty;

b. Pořádání prezentací (nebo asistování obchodním manažerům) produktů a řešení Dahua na úrovni nižšího managementu;

c. Asistence při práci se členy projektového týmu, využívání vnitřních zdrojů, monitorování postupů jednotlivých projektů;

d. Asistence při nabídkách, podepisování a uzavírání smluv, včetně monitorování projektů.

3. Propagace značky

a. Koordinace s marketingovým týmem ohledně prodeje, propagace a zlepšení povědomí a pověsti značky Dahua

b. Porozumět tržním trendům a marketingovým zvyklostem regionu, rozšiřovat prodejní síť v oblastech působení

4. Kontrola trhu

a. Shromažďování a poskytování zpětné vazby o prodejních aktivitách a stavu konkurentů, reportování příslušnému nadřízenému;

b. pomáhat při zvládání konfliktu na trhu, pokud by k němu na trhu došlo, udržovat vyváženost na trhu;

5. Tato pozice se každý týden reportuje manažerům obchodu, manažerovi pobočky atd.

【Pracovní požadavky】

Vzdělání: Elektrotechnika, informatika, síťová komunikace.

Dovednosti:

-Český jazyk (úroveň rodilého mluvčího či rodilý mluvčí), Anglický jazyk (komunikativní, A2 – B1)

- vyjednávací schopnosti a sebeprezentace na vysoké úrovni, sebemotivace, vůle k samovzdělávání

- schopnost pochopit bezpečnostní systémy a technická řešení, zpracování obrazového záznamu, počítačové sítě, prodej, řešení atd.

Zkušenosti: Více než 1 rok praxe v souvisejícím oboru.

【Popis práce】

Typ pracovního poměru: Plný úvazek

Typ práce: Junior Sales

Minimální vzdělání: Střední škola

Praxe: 1 rok relevantní pracovní praxe a více

Manažerské dovednosti: Sebeřízení

Plat: Nabízíme velmi zajímavé platové ohodnocení a velmi dobrou platformu pro vaši kariéru.

Průmysl: CCTV, bezpečnostní řešení, elektronické inženýrství, informatika, síťová komunikace

Pracovní cesty: možnost pracovních cest

Místo výkonu práce: Česká republika/ Praha


Informace o pozici

Společnost
Dahua Technology Czech s.r.o.
Address
Hlavní město Praha
Required education: Secondary education or professional training with a school-leaving exam
Required languages: Czech (Proficient), English (Intermediate)
Salary
Salary: 50 000 – 90 000 CZK / month
Benefits: Meal tickets / catering allowance
Listed in: IS/IT: System and HW administration, HW technician, IT Security Specialist
Employment form
Employment form: Full-time work
Contract duration
Contract duration: Limited (temporary)
Employment contract
Employment contract: employment contract
Employer type: Employer

Also suitable for graduates.


Dahua Technology Czech s.r.o., Damon Hu