CARE vznikla v roce 1945 za účelem pomoci válkou zničené Evropě. Legendární CARE packages (ve spolupráci s UNRRA) pomáhaly i Československu. Dnes patří CARE k největším mezinárodním humanitárním organizacím, poskytuje okamžitou pomoc při katastrofách a bojuje proti chudobě po celém světě. Realizuje i dlouhodobé rozvojové programy, které vedou k soběstačnosti zranitelných komunit, se zvláštním zřetelem na ženy a dívky. Spojuje nás motivace a zájem o práci v humanitární oblasti a nabíjí nás to, že nám naše práce dává smysl. Pokud máš podobné hodnoty a chceš pomoci české pobočce CARE se úspěšně rozvíjet a udržitelně pomáhat, tak hledáme právě Tebe! Více na www.care.cz

Odborník na design finančních produktů (Programový manažer)

CARE ve svých projektech mj. systematicky podporuje životaschopnou lokální ekonomiku po celém světě a pomáhá drobným podnikatelům uspět a rozšiřovat své podnikání, zdroje nezávislého a důstojného živobytí.

Jsme v digitální éře, kterou silní využijí pro svůj růst. Komplexním novým tříletým rozvojovým projektem v České republice chceme podpořit i drobné a malé české podnikatele, pomoci jim využít nové příležitosti a uspět v digitální ekonomice. Specifickou pozornost budeme věnovat ženám podnikatelkám a lidem z Ukrajiny.

Klíčovou součástí projektu je i adaptace finančních produktů 2-3 partnerských bank, či obdobných finančních institucí, tak aby byly více dostupné i skupině drobných a malých podnikatelů v ČR a podporovali jejich další rozvoj i odolnost. V rámci procesu adaptace finančních produktů budeme dále věnovat zvláštní pozornost odstraňování genderových bariér, kterým čelí ženy podnikatelky v přístupu k úvěrům a zapojení do digitální ekonomiky. CARE bude v projektu mj. spolupracovat s finančními institucemi na pochopení klíčových faktorů, které tyto instituce zvažují ve svém procesu hodnocení úvěrového rizika, s cílem pomoci jim lépe nastavit a cílit jejich produkty na cílovou skupinu projektu.

Co od tebe v pracovní roli očekáváme:

1. vedení procesu adaptace úvěrového produktu a facilitace/začlenění klíčových stakeholderů (CARE a jejich relevantní partneři, poskytovatelé finančních služeb, cíloví podnikatelé) do procesu, mj.:

 • řízení, koordinace a/anebo výzkum potřeb, motivací a překážek, kterým čelí drobní a malí podnikatelé v ČR při přístupu k financím (v koordinaci se stakeholdery)
 • vhled do parametrů adaptace finančních produktů - rešerše stávajících materiálů, tj. hodnocení trhu, podkladové materiály pro pochopení sektoru finančních služeb se zvláštním zaměřením na úvěrové produkty pro mikropodniky a malé podniky, dokumenty poskytovatelů finančních služeb, aktuální produktové portfolio pro mikropodniky a malé podniky, stávající marketingové materiály, poznatky o zákaznících poskytovatelů finančních služeb, na které se zaměří přizpůsobený finanční produkt, další zprávy a výzkumné materiály specifické pro odvětví týkající se posledních 5 let s cílem získat přehled o trendech odvětví ve vztahu k poskytování služeb mikropodnikům a malým podnikům, zejména ženám podnikatelkám.
 • připomínkování a testování nápadů nebo konceptů s podnikateli
 • prezentování zjištění a vedení workshopů/porad o společném návrhu s příslušnými stakeholdeři (CARE a jejich relevantní partneři, poskytovatelé finančních služeb, cíloví podnikatelé)

2. poskytování klíčových doporučení partnerským poskytovatelům finančních služeb k úpravám finančního produktu na základě potřeb, motivací a bariér cílové skupiny

3. vyjednávání klíčových produktových doporučení (s podporou týmu CARE) s ohledem na realitu poskytovatele finančních služeb (tolerance rizika, ochota k inovacím atd.), mj.:

 • vyjednání prvků finančního produktu, který má být upraven, spolupráce s příslušnými zástupci poskytovatele finančních služeb
 • stanovení požadavků na institucionální kapacitu poskytovatele finančních služeb k realizaci procesu vývoje produktu, včetně systémů a kapacit pro pokrytí potřeb přizpůsobeného finančního produktu
 • podpora společného návrhu produktu s příslušnými funkčními zástupci poskytovatele finančních služeb – pilotní testování, příprava uvedení na trh, nastavení systému včetně řízení rizik, hodnocení úvěrového rizika a modelu kreditního bodování (v úzké koordinaci s oddělením vývoje produktů, rizik, dodržování předpisů, financí, úvěru, marketingu a IT oddělení poskytovatele finančních služeb na procesu adaptace finančních produktů)
 • návrh monitorovacích systémů (s týmem CARE a poskytovatelů finančních služeb); průběžné podávání zpráv o výkonu, monitorování a hodnocení
 • školicí workshopy (organizace, vedení) pro zaměstnance partnerských poskytovatelů finančních služeb o přizpůsobeném produktu

4. spolupráce s partnerskými poskytovateli finančních služeb a CARE na návrhu vhodné strategie uvedení produktu (nebo pilotní verze) na trh a oslovení uživatelů

5. spolupráce s příslušnými týmy/kolegy poskytovatele finančních služeb a CARE na funkčním přizpůsobení marketingových strategií komunikace produktu (vhodně zvolených kanálech, materiálech, textech apod.), mj.:

 • marketingové úpravy pro cílové podnikatele (jaké změny a proč) směrem k efektivnímu oslovení cílové skupiny
 • aktivní propagace produktů cílové skupině a partnerům projektu (ve spolupráci s týmem CARE)
 • související informační podpora pro poskytovatele i uživatele

6. řízení uvedení přizpůsobeného produktu na trh podle plánu a sledování průběhu realizace a marketingové kampaně

7. průběžné zprávy a závěrečná zpráva o provedených činnostech včetně zdůvodnění adaptace produktu, definování procesu adaptace produktu, testování a uvedení na trh; přehledné a přenositelné shrnutí zjištění a poznatků související s upraveným produktem; dokumentace, evidence a archivace všech vypracovaných dokumentů; záznamy a komunikace všech zjištění, závěrů a doporučení pro sektor a stakeholdery projektu.

Co od Tebe potřebujeme:

 • Magisterský/bakalářský titul v oboru finance, bankovnictví, úvěry, řízení rizik nebo příbuzné obory
 • Hlubokou znalost finančního sektoru a ekosystému ČR – předpisy, poslední vývoj, nabízené produkty, porozumění potřeb a bariér klíčových zúčastněných stran ad.
 • Alespoň 6 let zkušeností s vývojem a adaptací finančních produktů, nejlépe pro mikro a malé podniky
 • Dřívější zkušenosti s prací s finančními institucemi v ČR, zejména s poskytovateli mikro-financování (banky a dalších poskytovatelé finančních služeb)
 • Prokázané zkušenosti s adaptací/vývojem finančního produktu ve spolupráci s finanční institucí v ČR, dovednosti finančního modelování
 • Prokázané zkušenosti ze spolupráce s podnikateli v České republice vedoucí k vývoji finančních produktů podle jejich potřeby
 • Silné písemné i ústní komunikační dovednosti, včetně mezilidských a v češtině i angličtině, výborné argumentační a prezentační dovednosti
 • Proaktivitu a schopnost prezentovat celkový obraz
 • Schopnost být týmovým hráčem, vynikající mezilidské a teambuildingové dovednosti a schopnost řídit vztahy mezi jednotkami
 • Schopnost samostatného řízení, práce pod tlakem a dodržování termínů
 • Schopnost být dynamický, kreativní a inovativní
 • Flexibilitu a přizpůsobivost
 • Schopnost si práci samostatně plánovat, organizovat a přinášet výsledky
 • Soulad s vizí a posláním CARE

Co s námi a u nás získáš:

 • Podíl na smysluplném projektu s mnoha zajímavými dodavateli a partnery
 • Odpovídající, kompetitivní platové ohodnocení
 • Možnost seberealizace a uplatnění vlastních progresivních nápadů
 • Spolupráci v týmu zkušené mezinárodní humanitární organizace s globálním dopadem
 • Dynamické, neformální a kreativní prostředí oceňující inovace, výsledky a proaktivní rozvojové nastavení v práci
 • Flexibilní zahájení a konec pracovní doby
 • 5 týdnů dovolené a 3 sick days ročně
 • Možnost využití home office
 • Dle potřeby technické zázemí, mobilní telefon a ntb (i pro soukromé využití)
 • Obohacující mezinárodní spolupráci, sdílení a využití know-how.

Jaký je průběh výběrového řízení?

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je předložení strukturovaného CV a krátké osobní motivace.

Uchazeči/uchazečky, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení (posouzení kvalifikačních předpokladů a motivace) mohou být obesláni výzvou ke zpracování praktického úkolu nebo přímo pozváni na osobní pohovor. Část osobního pohovoru může probíhat v anglickém jazyce.

Vzhledem k interním kapacitám budeme kontaktovat pouze vybrané uchazeče, kteří dodají všechny požadované podklady a budou splňovat kvalifikační předpoklady.

Možnost nástupu dohodou.

Pozice sídlí v Praze a zahrnuje občasné cestování do různých částí České republiky.

Pracovní poměr na dobu určitou nebo formou externí konzultace.

Kontaktní osoba pro více informací: Katarína Klamková, mob.: 608 820 637

Těšíme se na Tebe!


Informace o pozici

Společnost
CARE Česká republika z.s.
Adresa
Slezská 2033/11, Praha – Vinohrady
Požadované vzdělání: Bakalářské
Požadované jazyky: Čeština (Pokročilá), Angličtina (Pokročilá)
Plat
Plat: 55 000 – 80 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Zahraniční pracovní cesty, Vlastní organizace náplně práce, Dog-friendly office, Účast na zahraničních konferencích, Rozjezd zcela nového projektu
Zařazeno: Bankovnictví a finanční služby, Finanční poradce, Úvěrový specialista, Project Manager, Risk Manager, Metodik, Bankovní specialista
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list (IČO), dohoda o pracovní činnosti (DPČ), jiné
Zadavatel: Nezisková organizace