Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) je služební úřad, jehož účelem je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest. Prostřednictvím SFDI jsou také poskytovány příspěvky na akce pro zvýšení bezpečnosti obyvatel měst a obcí. Například příspěvky na cyklostezky, chodníky, zvyšování bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy, křížení komunikací a vybavení letišť.

právník/právnička v Oddělení veřejnosprávních kontrol

Co je náplní práce právníka/právničky?

 • Provádí kontroly zadávacích řízení projektů financovaných z rozpočtu SFDI - jedná se o kontrolu souladu postupů výběrových řízení a správnosti zadání dodatečných prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími příslušnými vnitrostátními pravidly a závaznými podmínkami.
 • Provádí kontroly zadávacích řízení projektů spolufinancovaných z prostředků Operačního programu Doprava a projektů financovaných v rámci Nástroje pro propojení Evropy (Connection Europe Facility – CEF) a Národního plánu obnovy z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility - RRF). Jedná se zejména o kontrolu správnosti zadání dodatečných prací či výjimečně i o kontrolu souladu postupů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími příslušnými vnitrostátními pravidly a závaznými podmínkami a v souladu s legislativou Společenství (ES).
 • Systematicky se podílí na koordinaci a metodickém usměrňování finančních kontrol a harmonizace jejich průběhu v rámci implementačních struktur programů EU.
 • Podílí se na tvorbě podkladů pro koncepční dokumenty upravující vztahy mezi SFDI a příjemci účelových finančních prostředků.
 • Pořizuje zprávy z provedených kontrol, upozorňuje na nedostatky a zjištěné v průběhu kontrol, navrhuje opatření k jejich nápravě a kontroluje provedení nápravy.
 • Poskytuje právní podporu při posouzení finančního dopadu zjištění z kontrol ve vazbě na stanovené finanční opravy a při vyřízení námitek ke zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.
 • Spolupracuje při kontrolách externích auditů a kontrolních subjektů prováděných na SFDI (kontroly Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora).
 • Poskytuje právní podporu při sledování a řešení plnění smluvních vztahů.
 • Participuje na tvorbě metodických dokumentů a vnitřních předpisů.
 • Zajišťuje další právní podporu pro činnost Odboru kontroly.


Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít?

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, odborné zaměření vzdělání právní,
 • uživatelskou znalost práce na PC (MS Office),
 • dobrý písemný i ústní projev,
 • pečlivost, odpovědnost, samostatnost,
 • komunikační a organizační dovednosti,
 • trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou vykonávaný na služebním místě jako zástup po dobu dlouhodobé nepřítomnosti státní zaměstnankyně z důvodu čerpání její mateřské dovolené, řádné dovolené a rodičovské dovolené, nejdéle však na dobu 3 let,
 • 5 týdnů dovolené,
 • stravenky ve výši 130 Kč (příspěvek na stravování od zaměstnavatele 114 Kč/odpracovaný den),
 • příspěvek na penzijní připojištění (po odpracování jednoho roku),
 • možnost čerpání indispozičního volna (5 dnů/rok),
 • možnost jazykového vzdělávání – anglický jazyk,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 13.

Další informace:

 • místo výkonu práce: Praha,
 • vznik pracovního poměru: 1. srpna 2022 nebo dohodou


Bližší informace poskytne: Bc. Marcela Obešlová, samostatná personalistka, tel: 266 097 217 nebo na kontaktní adrese HR"zavináč"sfdi.cz

Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 1. července 2022 do 14:00 hod. na e-mail HR"zavináč"sfdi.cz (do předmětu uveďte „právník/právnička v Oddělení veřejnosprávních kontrol“) nebo na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 1955/278 190 00 Praha 9

Nabízené pracovní místo je vhodné pro OZP:

 • Bezbariérové pracoviště: ano
 • Noční provoz: ne
 • Kontakt s dalšími lidmi: ano
 • Telefonická komunikace: ano
 • Studování dokumentů v papírové podobě: ano


Upozornění:
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Informace o zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Voneš, e-mail: poverenec"zavináč"sfdi.cz, tel: 266 097 309. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a archivování spisu výběrového řízení, příp. osobního spisu zaměstnance, a komunikace mezi správcem a žadatelem. Osobní údaje budou uloženy po nezbytně dlouho dobu. Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti. Pro nepovinné osobní údaje je právním titulem zpracování oprávněný zájem správce. Proti zpracování osobní údajů na základě oprávněného zájmu správce máte právo podat námitku správci na výše uvedené kontakty. Více o zpracování vašich osobních údajů, o svých právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webové adrese: www.sfdi.cz/gdpr.


Informace o pozici

Společnost
Státní fond dopravní infrastruktury
Adresa
Sokolovská 1955/278, Praha – Libeň
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 27 980 – 51 290 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník, Úředník, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro OZP, s docházením do firmy s bezbariérovým přístupem. Vhodné i pro: tělesně postižení, vozíčkáři, ostatní.