Krajský úřad Středočeského kraje vypsal výběrové řízení na pracovní pozici

Projektový a finanční manažer - senior analytik

Místo výkonu práce: Praha

Sjednaný druh práce: projektový a finanční manažer – senior analytik pro strategické

dokumenty

Platové zařazení: platová třída 11 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Práce je vhodná: pro osoby se zdravotním postižením

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení, příp. dle dohody

 

 Charakteristika vykonávané práce: zajištění koordinace a metodického vedení všech strategií Středočeského kraje, koncepcí rozvoje a akčních plánů včetně kontroly jejich souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje a nadřazenými strategiemi, zejména strategiemi ČR a EU.

 

 Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona 128/2000 Sb., o krajích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • znalost práce na PC (MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS OUTLOOK) na pokročilé úrovni
 • praxe v oblasti přípravy a realizace strategií zaměřených na regionální rozvoj
 • praxe s řízením projektového týmu min. 1 rok
 • profesionální jednání, odpovědnost, spolehlivost, pečlivost, kreativita
 • schopnost kritického myšlení, umění vést dialog
 • schopnost otevřené, objektivní a zdvořilé komunikace
 • schopnost týmové spolupráce

 

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • pružnou pracovní dobu
 • výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy
 • možnost dalšího vzdělávání
 • služební mobilní telefon
 • zajímavé benefity (dny zdravotního a pracovního volna, stravenky, cafeteria, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na ošacení, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací, možnost stravování v budově úřadu)

 

Výhodou je:

 • znalost IS GINIS
 • praxe v přípravě dokumentace k veřejným zakázkám

Co může zvýšit Vaši šanci na úspěch?

 • zkušenosti z práce z prostředí veřejné či státní správy, veřejné instituce, případně znalost problematiky podobné organizace
 • zkušenosti mimo práci ve veřejné či státní sféře, ale se zkušenostmi s tvorbou komplexních rozvojových strategií organizace, popřípadě environmentálních strategií nebo socio-ekonomických strategií
 • prokazatelné úspěchy v oblasti strategického plánování

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná pracovní místa.

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 11. 2. 2022 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 

Obálku označte slovy „VŘ – projektový a finanční manažer – senior analytik“.

 

Další informace Vám poskytne Ing. Jaroslav Cingr, tel.: 257 280 482, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů, informace týkající se organizace výběrového řízení vám poskytne Bc. Taťjana Pokorná, personalista, tel.: 257 280 249.


Informace o pozici

Společnost
Středočeský kraj
Adresa
Zborovská 81/11, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Bakalářské
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Vlastní organizace náplně práce, Individuální rozpočet na osobnostní růst
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro OZP, s docházením do firmy. Vhodné i pro: ostatní.


Krajský úřad Středočeského kraje
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.