• správní řízení a jiné úkony podle správního řádu včetně jejich revizí z hlediska platných právních předpisů;

• příprava rozhodnutí ministra zdravotnictví v řízení o rozkladu a činnost tajemníka rozkladové komise;

• zastupování Ministerstva zdravotnictví před správními soudy, resp. zastupování České republiky – Ministerstva zdravotnictví před občanskoprávními soudy;

• odvolací řízení podle zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě včetně odvolacích řízení o přestupcích podle těchto zákonů;

• zpracování právních stanovisek pro odbornou i laickou veřejnost zejména v oblasti zdravotnického práva;

• právní servis věcným útvarům ministerstva a jejich edukace, vyřizování nároků podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem;

• spolupráce na metodickém vedení krajských úřadů v oblasti postupů podle správního řádu a zdravotnických právních předpisů, kontrola výkonu přenesené působnosti u krajských úřadů;

• odvolací řízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

• komunikace s orgány činnými v trestním řízení;

• vnitřní a mezirezortní připomínkové řízení;

• spolupráce s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva;

• členství v různých pracovních skupinách, komisích či poradních orgánech Ministerstva zdravotnictví nebo jiných správních úřadů, vyřizování neformálních dotazů veřejnosti apod.;

• vyřizování nároků na náhradu újmy způsobené povinným očkováním podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Více informací k pracovní pozici naleznete na odkazu https://www.mzcr.cz/jobs/vrchni-ministersky-rada-v-oddeleni-spravnich-agend-odboru-pravniho-2207-sluzebni-misto-obsazovane-v-rezimu-pracovniho-pomeru-na-dobu-urcitou/


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo zdravotnictví
Adresa
Palackého náměstí 375/4, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Mírně pokročilá) nebo Němčina (Mírně pokročilá) nebo Francouzština (Mírně pokročilá)
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Ministerstvo zdravotnictví, Ivana Němcová
224 972 486
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.