Ministerstvo dopravy

Ministerský rada do Oddělení liniových staveb

Hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu na obsazení služebního místa ministerského rady v Oddělení liniových staveb v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • vykonávání komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech;
 • vedení vyvlastňovacích řízení o zbytku věci podle § 4c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“);
 • vedení řízení o žádostech na vydání společného rozhodnutí podle § 4c liniového zákona a vykonávání dalších činností speciálního stavebního úřadu ve vztahu k těmto řízením.

Požadavky kladené na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • zdravotní způsobilost dle právních předpisů o pracovně lékařských službách;
 • plnou svéprávnost;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR či jiného členského státu EU.

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;
 • služební poměr na dobu neurčitou;
 • zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy;
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • předpokládaný nástup v únoru 2021;
 • pracovní benefity: 25 dní dovolené, pracovní volno v rozsahu 5 dní (tzv. sick days), příspěvek na stravování – jídelna v budově MD, zvýhodněné jazykové kurzy v budově MD, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 600,-Kč/ měsíc, příspěvek na dětskou rekreaci, v budově MD je k dispozici posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení, Multisport karta, lístky do divadla, poukázky Unišek+ 2x ročně v celkové hodnotě 3.000,- Kč.

V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit e-mailem na adresu: tereza.hlavata(a)mdcr.cz .

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 8. prosince 2021, tj. v této lhůtě:

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta(a)mdcr.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Ministerstva dopravy: n75aau3).

Při zaslání dokumentů formou "odpovědět na tento inzerát" nebudou Vaše dokumenty zaevidovány.


Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č. j. MD-33934/2021-010/3“.

Žádost a oznámení o vyhlášení výběrového řízení je k dispozici na webu Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/Kariera/Nabidka-zamestnani/Ministersky-rada-v-Oddeleni-povolovacich-rizen-(2)

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Kontakt:
Ing. Tereza Hlavatá
tel.: 225 131 413, 725 897 544
e-mail: zamestnani(a)mdcr.cz


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo dopravy
Adresa
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Plat
Plat: 27 980 – 41 290 Kč / měsíc
Zařazeno: Administrativa, Státní a veřejná správa, Administrativní pracovník, Úředník, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Ministerstvo dopravy, Tereza Hlavatá
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.