Městská část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12

přijme

technika

zařazeného do odboru správy úřadu

Druh práce : Technický pracovník

Předmětem prací je zajišťování technické provozuschopnosti, způsobilosti, oprav, údržby, řádného technického stavu technických zařízení, budov a jiných zařízení organizace.

Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly, vedení záznamů a dokumentace a podávání návrhů provádění oprav a údržby.

Stručné vymezení pracovní náplně: zabezpečuje organizaci veškeré údržby na svěřených objektech městské části, zajišťuje havarijní opravy včetně následných revizí, komplexně zajišťuje technickou agendu, organizuje provoz technologických zařízení, připravuje zadávací řízení atd.

Místo výkonu práce: Praha

Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Pracovní úvazek: plný, pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu: od 01.12.2021, popřípadě dohodou

Požadavky na uchazeče:

- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)

- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,

- plná svéprávnost,

- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)

Další požadavky:

stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou
praxe - zkušenosti ve veřejné správě nebo státní správě výhodou

zkušenosti se správou objektů výhodou
znalosti - orientace v zákonech souvisejících s oblastí výkonu požadované práce:

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek oba v platném znění

uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
další dovednosti a osobnostní předpoklady
výhodou - Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

komunikativní schopnosti, psychická odolnost, flexibilita, přesnost a spolehlivost, dobrá fyzická kondice
Nabízíme:

- stabilní práci

- pružnou pracovní dobu

- pracoviště s výbornou dostupností MHD

- dovolenou v rozsahu veřejné správy

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- příspěvky na penzijní připojištění a volnočasové aktivity

- 4 dny volna k regeneraci

- možnost rekreačního pobytu na chatě Modřanka - Desná v Jizerských horách

- možnost využití zaměstnaneckého tarifu mobilního operátora

- práce v moderním prostředí nové radnice

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Poskytnutím osobních údajů Úřadu městské části Praha 12 prostřednictvím požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas, v souladu s platnými předpisy, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení.

Upozornění: Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu s platnými právními předpisy po skončení výběrového řízení skartovány.


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 12
Adresa
Generála Šišky 2375/6, Praha – Modřany
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Zařazeno: Státní a veřejná správa
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel