Základní škola Didaktis je zavedená a vyhledávaná soukromá základní škola. Naším cílem je všestranně rozvíjet nadání každého našeho žáka či žákyně. Proto se zaměřujeme i na vlastní rozvoj a uvádíme do praxe mnohé inovativní přístupy. Letos jsme naplnili jeden z našich důležitých cílů – dosáhli jsme plné kapacity naší školy. I proto nás čekají úpravy v administrativní struktuře. Máme v plánu posílit personální zázemí školy a hledáme zkušeného manažera/zkušenou manažerku, který/á nám pomůže naplňovat filozofii naší školy, efektivně dosahovat našich cílů a dále se rozvíjet.

Každodenní provoz soukromé školy s sebou přináší plánování, organizování a nezbytnou administraci. Budete úzce spolupracovat s vedením školy a zabezpečovat správný chod organizace a aktivit školy v rámci legislativních a administrativních požadavků kladených na soukromou základní školu. Stanete se součástí vedení školy a svěříme Vám provozní část školy, přičemž ředitelka školy zodpovídá především za naplňování výchovně vzdělávacích cílů a odborné vedení pedagogických pracovníků. Budete se tak spolupodílet na vytváření bezpečného a dobře fungujícího zázemí školy v souladu s potřebami žáků, jejich rodičů a učitelů.

Za co budete odpovídat?

Přímo povedete tým podpůrných pracovníků školy (dvě asistentky, čtyři provozní pracovníci). Budete odpovídat za vybrané oblasti vedení školy a jejího provozu, kterými jsou:

 • Personální agenda: Vedení agendy výběrových řízení a podílení se na výběru kolegů. Příprava, uzavírání a evidence pracovních smluv a dodatků. Plánování a organizace práce nepedagogických pracovníků. Průběžné vedení pracovní agendy, příprava podkladů pro mzdovou účetní a vedení školy.
 • Agenda žáků: Vedení agendy přijímacího řízení nových žáků. Příprava, uzavírání a evidence smluv o vzdělávání. Vedení agendy školských smluv, příprava podkladů pro fakturaci, monitorování plnění smluvních vztahů a návazná komunikace s rodiči a žáky.
 • Agenda správy prostorů, vybavení a prostředků školy: Řešení smluvních vztahů s městskou částí. Zodpovědnost za agendu bezpečnosti, bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. Správa majetku a prostředků školy. Správa IT a webu.
 • Agenda klíčových aktivit: Odpovědnost za plnění povinností vůči JMK, MŠMT, Krajské hygienické stanici JMK a dalším organizacím. Vedení školní matriky. Monitorování vypsaných projektů, hledání možnosti podpořit rozvoj a chod školy jejich prostřednictvím, příprava koncepce a zajištění veškeré potřebné administrativy v souvislosti se získáváním a využíváním projektů.
 • Agenda vztahů: Spolupodílení se na tvorbě a realizaci filozofie školy. Řízení rozvoje vztahu s partnery. Spolupráce na školním webu.

V rámci každé svěřené oblasti budete část agendy delegovat na asistentky. Vaší zodpovědností bude plánovat a organizovat jednotlivé agendy, udržovat potřebný přehled, monitorovat změny v legislativě a dalších předpisech, definovat potřebné výstupy a nastavovat vnitřní procesy. Budete využívat možnosti konzultovat jednotlivé oblasti s externími odborníky: právní kanceláří, účetní, správcem sítě, konzultantem pro BOZP, školskou problematiku a poradenství, správcem budovy a dalšími. Realizaci potřebných úkonů zajistíte společně s kolegy, především s asistentkami vedení školy.

Jaký/-á byste měl/a být?

 • Zvládnete obsáhnout širokou škálu různých agend souvisejících s provozem.
 • V každé situaci jste schopen/schopna nastudovat si problematiku, vyhledat si relevantní informace a promítnout je do konkrétních situací a postupů.
 • Umíte spolupracovat a vést podřízené, organizovat jejich práci, delegovat na ně konkrétní úkoly a odpovědnosti a zajišťovat kontinuální kvalitu jejich práce i jejich odborný rozvoj.
 • Máte zkušenosti s přípravou rozpočtů a monitoringem čerpání, se získáváním, vedením a účtováním projektů a grantů.
 • Orientujete se v zákonech a vyhláškách v oblasti školství (i soukromého), máte zkušenosti s přípravou smluv a s vedením personální agendy, s přípravou podkladů pro účetnictví včetně přípravy podkladů pro mzdy.
 • Máte čistý trestní rejstřík.

Výhodou je, pokud máte ukončené kvalifikační vzdělávání pro ředitele škol a školských zařízení.

Co získáte?

 • Budete podporovat smysluplný a inovativní projekt a přispívat k existenci úspěšných alternativ v rámci českého školství.
 • Podporovat Vás budou také jednatelé školy, kteří disponují potřebným know-how a rozsáhlými zkušenostmi s legislativními, správními i ekonomickými otázkami souvisejícími se založením soukromé školy i s následným rozvojem školy.
 • Opírat se budete také o zkušené externí spolupracovníky, například účetní, správce sítě i další kolegy v týmu.
 • Můžete vyladit procesy, nastavovat toky informací a vytvářet podmínky pro hladce fungující organizaci.
 • Nabídneme Vám práci v příjemném prostředí motivovaného týmu.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám motivační dopis a strukturovaný životopis s fotografií nebo odkaz na svůj profil na LinkedIn. Těšíme se, že Vás poznáme! 
 
 Zasláním odpovědi na tuto nabídku práce souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Informace o pozici

Společnost
Didaktis s.r.o.
Adresa
Bzenecká 4226/23, Brno – Židenice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Mobilní telefon, Sleva na firemní výrobky/služby, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Závodní stravování, Kafetérie, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova
Zařazeno: Administrativa, Ekonomika a podnikové finance, Vzdělávání a školství, Ekonom, Office Manager, Učitel střední školy, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Didaktis s.r.o., Magdalena Valášková
+420 777 065 204