Design and Production Manager

We are looking for a Design and Production Manager who will join our team. RAGWEAR is a successful, streetwear-oriented fashion brand founded in 1997 and based in Prague. We are looking for a highly motivated and creative personality for our production and design team with an interest in a long-term, dynamic job position in a company for which the sustainability of resources is increasingly important.

Job description:

- leading a professional team of designers, graphic artists and technologists

- setting team goals and controlling them

- operational problem solving and process improvement in the department

- planning collection schedules

- setting up and monitoring production (communication with manufacturers in the Far East and in the European Union)

- responsibility for external and internal communication concerning collections / production with the sales, marketing

department, E-commerce, logistics and accounting

- support for the management of new projects, their preparation and subsequent processing

- company management reporting

- planning and organizing seasonal presentations

- cooperation in photographing collections

- cooperation in creating presentations for trade fairs

- support for marketing and e-commerce

We require:

- vocational textile school of secondary schools or universities

- 2 to 3 years of professional experience in a similar position in fashion field

- an independent, structured and results-oriented way of working with a high level of personal initiative / proactivity

- strong communication and organizational skills

- flexibility and ability to quickly orientate in the given issue

- excellent knowledge of English orally and in writing, knowledge of German is advantageous

- user knowledge of MS Office, Excel, knowledge of Adobe Illustrator an advantage

- passion for fashion and working with numbers

We offer:

- full-time with entry as soon as possible

- attractive financial evaluation

- work in the fashion industry

- Possibility to buy fashionable clothes

- meal vouchers

- teaching English and German during working hours

- Yoga classes during working hours

Requirement:

Send your CV in Czech and English to Šárka Sajner

Manažer/Manažerku pro oddělení designu a výroby

Hledáme Manažer/Manažerku  pro oddělení designu a výroby, který(á) se připojí k našemu týmu. RAGWEAR je úspěšná, na streetwear orientovaná módní značka založená v roce 1997 se sídlem v Praze. Pro náš výrobní a design tým hledáme vysoce motivovanou a kreativní osobnost se zájmem o dlouhodobou, dynamickou pracovní pozici ve společnosti, pro kterou je udržitelnost zdrojů stále důležitější.

Popis práce:

- vedení odborného týmu designérů, grafiků a technologů

- stanovení týmových cílů a jejich kontrola

- operativní řešení problémů a zlepšování procesů na oddělení

- plánování harmonogramů kolekcí

- nastavení a sledování výroby (komunikace s výrobci na Dálném východě a v Evropské unii)

- zodpovědnost za externí a interní komunikaci týkající se kolekcí/výroby s oddělením prodeje, marketingu,

E-obchodování, logistiky a účtárny

- podpora řízení nových projektů, jejich příprava a následného zpracování

- reportování vedení společnosti

- plánování a organizování sezónních prezentací

- spolupráce při fotografování kolekcí

- spolupráce na vytváření prezentací pro obchodní veletrhy

- podpora marketingu a e-obchodování

Požadujeme:

- odbornou textilní školu SŠ nebo VŠ

- 2 až 3 roky odborné praxe na podobné pozici v oděvním odvětví

- nezávislý, strukturovaný a na výsledky orientovaný způsob práce s vysokou úrovní osobní iniciativy/proaktivity

- silné komunikační a organizační schopnosti

- flexibilitu a schopnost rychlé orientace v dané problematice

- výbornou znalost angličtiny slovem i písmem, znalost německého jazyka výhodnou

- uživatelskou znalost MS Office, Excel, znalost Adobe Illustrator výhodou

- nadšení pro módu a práci s čísly

Nabízíme:

- plný pracovní úvazek s nástupem co nejdříve

- atraktivní finanční ohodnocení

- práce v módním průmyslu

- možnost nákupu módního oblečení

- stravenky

- výuka AJ a NJ v pracovní době

- hodiny jógy v pracovní době

Požadavek:

Životopis v českém a anglickém jazyce zasílejte k rukám Šárky Sajner.


Informace o pozici

Společnost
Hulker Europe Distribution s.r.o.
Adresa
Osadní 324/12a, Praha – Holešovice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Výborná), Němčina (Středně pokročilá), Čeština (Výborná)
Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení
Zařazeno: Kultura, umění a tvůrčí práce, Nákup, Prodej a obchod, Nákupčí, Designer, Project Manager, Průmyslový designer, Nákupčí pro prodejní řetězce, Manažer prodejního týmu
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Hulker Europe Distribution s.r.o., Sarka Sajner