KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na vedoucí pracovní místo:


Ředitel/ka příspěvkové organizace
Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Náplň pracovního místa:


Komplexní a odborné řízení příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Místo výkonu práce: Karlovarský kraj
Předpokládaný nástup do funkce:
září 2021
Předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání
- bezúhonnost
- splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“), pokud se na zájemce vztahuje
Další požadavky:
- organizační a řídící schopnosti
- zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let
- schopnost vést a motivovat podřízené
- schopnost efektivní komunikace
- vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení
- vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
- plný pracovní úvazek
- řidičský průkaz skupiny B
Výhodou:
- vysokoškolské vzdělání dopravního, právnického nebo ekonomického směru, případně v oblasti informačních technologií
- znalost souvisejících předpisů: nařízení (ES) č. 1370/2007, zákona č. 194/2010 Sb. , o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- velmi dobrá znalost informačních a komunikačních technologií, pokročilé znalosti při práci s MS Office
- aktivní znalost německého nebo anglického jazyka
- znalost ekonomiky příspěvkových organizací
- praktická znalost oblasti majetkové správy svěřeného majetku
- praktické znalosti procesů provozu integrovaných dopravních systémů
Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
- doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (tzn. lustrační osvědčení + čestné prohlášení)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
- návrh vlastního plánu koncepce řízení příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v rozsahu max. 4 normované strany A4
Lhůta pro doručení přihlášky:
- 16. srpna 2021 včetně, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, k datu podání poštovnímu přepravci se nepřihlíží
Místo a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje, obálku viditelně označte: „Přihláška do výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace“, dne 16. srpna 2021 má podatelna krajského úřadu otevřeno do 17:00 hodin
- písemně nebo datovou schránkou na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 06, k rukám paní Naděždy Domecké, datová schránka: siqbxt2
- v přihlášce uveďte kontakt (tel. číslo, e-mail)
Datum a místo konání výběrového řízení:
Výběrové řízení se bude konat v místě Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88 v Karlových Varech. O čase a zasedací místnosti budou uchazeči včas informováni.


Informace o pozici

Společnost
Karlovarský kraj
Adresa
Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Němčina (Pokročilá), Angličtina (Pokročilá)
Plat
Plat: 37 300 – 45 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Možnost studijního volna, Účast na zahraničních konferencích, Profesní/osobní kouč, Individuální rozpočet na osobnostní růst, Rozjezd zcela nového projektu
Zařazeno: Vrcholový management, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Karlovarský kraj, Nadezda Domecka
736 650 324
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.