Ostravská univerzita je druhou největší univerzitou v regionu. Skládá se ze šesti fakult a jednoho vědeckého ústavu. Nabízí studium v širokém spektru oborů pokrývajících oblasti humanitních, společenských a přírodních věd, lékařství, pedagogických disciplín a umění.

Projektový/finanční manažer Odd. pro podporu projektů

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

· projektový/finanční manažer Oddělení pro podporu projektů PdF

 

Označení pracovního místa

· projektový/finanční manažer

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

· projektový manažer

Projektový manažer spolupracuje s řešitelem projektu na obsazení realizačního týmu pro konkrétní projekt/grant. Spravuje projekt, spolu s řešitelem rozpracovává projekt na dílčí úkoly a následně kontroluje jejich plnění a dohlíží na ně. Během práce na projektu spolupracuje při stanovení finanční náročnosti projektu, provádí časové odhady a jejich aktualizaci. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu (monitorovací zprávy).

 

· finanční manažer

Finanční manažer realizuje měsíční uzávěrky, reportování, vytváření ekonomických rozborů a analýz, kontroluje dodržování interních předpisů, podmínek projektu/grantu, provozní i finanční oblasti. Připravuje podklady pro průběžné či závěrečné (monitorovací) zprávy. Podílí se i na plánování a tvorbě rozpočtu fakulty, projektu/grantu.

 

Předpokládaná výše úvazku

· 1,0

 

Kvalifikační a jiné předpoklady

· vysokoškolské vzdělání II. stupně (vysokoškolské vzdělání I. stupně + 5 let praxe) v oblasti ekonomie

· znalost AJ minimálně na úrovni B2

· velmi dobré komunikační a organizační schopnosti

· morální a občanská bezúhonnost

· ochota cestovat

· praxe v oblasti finanční kontroly, řízení projektů, vedení projektů výhodou

· zahraniční pracovní zkušenost výhodou

· znalost dalšího světového jazyka výhodou

 

Předpokládané datum nástupu

· od 1.9.2021, popř. dle dohody

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

· strukturovaný profesní životopis

· motivační dopis

· souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

Termín, způsob a místo pro dodání požadovaných dokladů

· strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 9. 7. 2021

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.


Informace o pozici

Společnost
Ostravská univerzita
Adresa
Dvořákova 138/7, Ostrava – Moravská Ostrava
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá)
Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Vzdělávání a školství
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Ostravská univerzita, Anna Oslizloková
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.