Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

Zástupce ředitele

Místo výkonu práce: Praha

Sjednaný druh práce: zástupce ředitele

Platové zařazení: platová třída 14 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Metodické řízení a koordinace činností odborů při tvorbě a naplňování strategie krajského úřadu v oblastech svěřených ředitelem úřadu.

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 128/200 Sb., o obcích, zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • uživatelská znalost práce na PC
 • zvláštní odborná způsobilost potřebná pro výkon správních činností zajišťovaných v rámci svěřené oblasti výhodou
 • znalost tvorby koncepčních a strategických dokumentů
 • min. 5 let praxe ve vedoucí pozici
 • zkušenosti s řízením většího kolektivu
 • organizační a koordinační schopnosti
 • prezentační dovednosti
 • odpovědnost a spolehlivost
 • vysoká odolnost vůči zátěži a stresu

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • pružnou pracovní dobu
 • výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy
 • možnost dalšího vzdělávání
 • služební notebook a mobilní telefon, služební vozidlo k soukromým účelům
 • zajímavé benefity (dny zdravotního a pracovního volna, stravenky, flexi passy, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na ošacení, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací, možnost stravování v budově úřadu)

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail. (Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, volná pracovní místa).

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Předpokladem pro jmenování do funkce vedoucího úředníka je požadováno splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč dále připojí:

 • lustrační osvědčení (ověřená kopie), event. kopie žádosti o vydání tohoto osvědčení,
 • čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů).
   

Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 28. 6. 2021 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 

Obálku označte slovy „VŘ – zástupce ředitele“.

 

 

Další informace Vám poskytne Mgr. Vladimír Černý, vedoucí Odboru legislativně právního a krajského živnostenského úřadu, tel.: 257 280 178.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
Středočeský kraj
Adresa
Zborovská 81/11, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 75 000 – 85 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Vlastní organizace náplně práce, Individuální rozpočet na osobnostní růst
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Project Manager, Úředník, Výkonný ředitel, Ředitel instituce, Vedoucí odboru/oddělení, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Krajský úřad Středočeského kraje