Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Její historie je více než stoletá, sahá do roku 1896.

Vedoucí Oddělení personálních a mzdových činností

Fakultní nemocnice Olomouc přijme vedoucí Oddělení personálních a mzdových činností


Požadavky:
- VŠ vzdělání ekonomického, právního směru, či obor se zaměřením na personální management/řízení lidských zdrojů,
- řídící a organizační schopnosti doložitelné praxí na řídící pozici v rámci personálního útvaru/útvaru řízení
lid-ských zdrojů,
- velmi dobrá znalost současné pracovně právní legislativy, mzdového účetnictví a související legislativy;
- znalost mzdových a personálních informačních systémů,
- praxe v personalistice v rámci mezinárodního prostředí, státní sféry či zdravotnického zařízení výhodou,
- analytické uvažování, znalost procesního řízení, znalost projektového řízení,
- schopnost budovat, motivovat a rozvíjet pracovní tým,
- schopnost poskytovat mzdové a personální poradenství pro vedoucí zaměstnance,
- komunikační dovednosti – schopnost efektivní komunikace napříč celým spektrem zaměstnanců Fakultní ne-mocnice,
státní správou i s externími partnery,
- znalost anglického jazyka alespoň na komunikativní úrovni,
- zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost související s výkonem povolání.

Hlavní pracovní činností:
- řídí Oddělení personálních a mzdových činností (OPMČ) – v počtu 14ti personálních a mzdových referentek, spadající
pod Personální úsek (PEU),
- odpovídá za komplexní personální a mzdovou agendu organizace,
- ve spolupráci s dodavateli, a se správcem personálních informačních systémů a s odborem IT FNOL zajišťuje fungování
personálních informačních systému,
- zodpovídá za komunikaci, zpracování předepsaných statistik a analýz pro státní orgány (OSSZ, UP, IBP),
- podílí se na stanovování zásad a kritérií odměňování zaměstnanců FNOL,
- podílí se na stanovování rozpočtu osobních nákladů pro jednotlivé útvary dle stanovených zásad a pravidel,
- odpovídá za zpracování mezd a realizaci veškerých odvodů a plateb pro státní instituce,
- sleduje legislativní změny v oblasti pracovněprávní problematiky, neprodleně je implementuje a zodpovídá za jejich
proškolení referentkami,
- trvale optimalizuje všechny procesy a činnosti a navrhuje zlepšování jednotlivých aktivit,
- vede, řídí, motivuje, rozvíjí, kontroluje činnost svých podřízených - personálních a mzdových referentek a hlavní
mzdové účetní – ve všech oblastech jejich činností. Zodpovídá personálnímu náměstkovi a vedení FNOL za je-jich
výstupy,
- úzce spolupracuje s Oddělením profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a dalšími útvary FNOL,
- podílí se na naplňování strategie FNOL v oblasti řízení lidských zdrojů,
- aktivně se podílí se na klíčových projektech PEU, vybrané projekty PEU řídí.

Nabízíme:
- konkurenceschopné finanční ohodnocení,
- prestižní pozici v jedné z největších organizací Olomouckého kraje,
- 5 týdnů dovolené,
- perspektivní zaměstnání v příjemném prostředí,
- nekuřácká politika organizace,
- možnost odborného růstu,
- další významné pracovní benefity (3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,
- příspěvek na penzijní připojištění, cafeteria systém, příspěvek na stravování, parkování v areálu).

Pracovní úvazek 1,00.
Nástup do pracovního poměru možný po dohodě.

K písemné žádosti je třeba doložit:
- fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,
- profesní životopis.

FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Přihlášky je možné zaslat nejpozději do 20.května 2021 prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce "Volné pozice" http://kariera.fnol.cz/volne-pozice/.


Informace o pozici

Společnost
Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa
I. P. Pavlova 185/6, Olomouc – Nová Ulice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Dovolená 5 týdnů, Závodní stravování, Kafetérie, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Administrativa, Personalistika a HR
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, Vladimíra Odehnalová
588 442 483