Vedoucí úseku školství a tělovýchovy

KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ

podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

VEDOUCÍ ÚSEKU ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

Místo výkonu práce: Městský úřad Slaný, Masarykovo nám. 160, 274 01 Slaný;

Pracovní úvazek: 40 hod./týden, na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců;

Platová třída: 11, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., stupeň dle započítané praxe, přičemž po uplynutí sjednané zkušební doby lze přiznat osobní příplatek dle §131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Termín nástupu: červen 2021, případně dle dohody.

Náplň práce:

Řízení úseku školství, dotací, sportu a tělovýchovy, který vykonává státní správu a samosprávu ve školství. Odpovědnost za správu organizací a zařízení ve svěřené oblasti – mateřské školy, základní školy, školní jídelny a základní umělecké školy. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školství, z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku. Zpracování a předkládání požadavků do rozpočtu města v podobě neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků.

Obecné předpoklady:

státní občan ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR;
způsobilost k právním úkonům;
morální a trestní bezúhonnost.

Jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu – výhodou;
 • znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 • znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních), v platném znění;
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
 • praxe ve vedoucí funkci - výhodou;
 • iniciativa, samostatnost a kreativita při řešení úkolů;
 • samostatná organizace práce a koncepční myšlení;
 • praxe ve veřejné správě vítána;
 • zkouška odborné způsobilosti výhodou;
 • velmi dobrá znalost českého jazyka umožňující vedení správního řízení v českém jazyce;
 • dobré komunikační schopnosti, odpovědnost, schopnost se rozhodnout;
 • ochota k dalšímu vzdělávání;
 • dobrá znalost práce na PC (minimálně Word, Excel, Outlook, Internet);
 • řidičský průkaz skupiny B a ochota doplnit si referentské zkoušky výhodou, ne podmínkou;

Nabízíme:

 • zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pružné rozvržení pracovní doby;
 • 5 týdnů dovolené;
 • 3 dny zdravotního volna (sick days);
 • stravenky v hodnotě 100 Kč;
 • možnost využití poukázek Tiket Benefits na sportovní, kulturní, zdravotní a společenské aktivity;
 • zázemí otevřeného a klientsky orientovaného úřadu;
 • příspěvek na rekreaci nezaopatřených dětí zaměstnanců;
 • možnost využití celé řady akreditovaných odborných kurzů a školení;
 • bezplatné periodické lékařské prohlídky;
 • příspěvek na životní pojištění;
 • možnost využití podnikového rekreačního zařízení.

K přihlášce připojte tyto doklady:

 1. strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, popř. zkušeností, včetně telefonního a e-mailového kontaktu;
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců;
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 4. kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
 5. koncepci v oblasti školství na úrovni ORP (rozsah max. 4 stránky formátu A4);

Uzávěrka písemných přihlášek do 14. 05. 2021 včetně.

Formulář přihlášky je k dispozici v podatelně Městského úřadu a na webových stránkách města.

Doručovací adresa: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný (nebo osobně do podatelny MěÚ)

Obálku označte: „Výběrové řízení: vedoucí úseku školství“ s poznámkou „Neotvírat“

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce města Slaný na internetové adrese www.meuslany.cz.

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí.


Informace o pozici

Společnost
Město Slaný
Adresa
Masarykovo náměstí 160/19, Slaný
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Nadstandardní lékařská péče, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Firemní školka, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Firemní akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Vlastní organizace náplně práce, Možnost studijního volna
Zařazeno: Administrativa, Státní a veřejná správa, Vzdělávání a školství, Úředník, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Město Slaný, Jaroslav Brabec
312 511 118
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.