Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem Úřadu městské části

vyhlašuje dne 8. 4. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/referentka oddělení správního a živnostenského rejstříku odboru živnostenského

s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10 (v rozmezí od 21 260,--Kč až 31 240,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; a možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240,--Kč. Nástup dohodou.

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
- fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku

- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)

- způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost


Další požadavky:

požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání; střední vzdělání s maturitní zkouškou s využitím § 3 odst. 3 a 4 NV 341/2017
požadovaná praxe: vhodné pro absolventy, praxe ve veřejné správě
požadované znalosti: znalost zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon výhodou
další dovednosti, schopnosti: práce na PC, psychická odolnost

Hlavní náplň práce:

zpracování ohlášení živností a jejich změn, zpracování žádostí o koncesované živnosti a jejich změn, zpracování žádostí o zápis do evidence zemědělského podnikatele a jejich změn, zpracování žádostí o vydání výpisu z živnostenského rejstříku a další činnosti související s výkonem živnostenské agendy.

Nabízíme:

pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,--Kč/den), Ticket Benefits (až 500,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění
Práce není vhodná pro osobu se změněnou pracovní schopností, resp. osobu zdravotně znevýhodněnou.

Náležitostí přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce nutno připojit:

strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášku pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 26. 4. 2021
na adresu:

Městská část Praha 3, Úřad městské části

Oddělení personální práce a mezd

Havlíčkovo nám. 9/700

130 85 Praha 3

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – referent/referentka oddělení správního a živnostenského rejstříku odboru živnostenského“

Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Informace: Bc. Lenka Jelínková, referentka oddělení personální práce a mezd

Telefon 222 116 236


Ing. Bc. Rudolf Zahradník

tajemník ÚMČ Praha 3

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 3
Adresa
Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha – Žižkov
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.