IT specialista/specialistka - správce sítě

Místo výkonu práce: Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín 755 24

Pracovní úvazek: 40h/týden, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Platová třída: 11

Plat: 25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Termín nástupu: dle dohody

Požadavky:

ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru informačních a komunikačních technologií nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a 3 roky praxe v oboru informačních a komunikačních technologií
výborná znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla

Výhodou:

znalost v oblasti instalace a administrace operačních systémů koncových stanic (MS Windows 10), kancelářského SW MS Office a dalších běžných aplikací
znalost serverových operačních systémů a databází na platformě Microsoft (včetně virtualizační technologie Hyper-V)
znalost síťových prostředí a administrace síťových prvků, antivirové ochrany a bezpečnosti počítačových sítí
znalost informačních systémů veřejné správy (CzechPOINT, ISDS, ISZR, atd.),
komunikační a organizační schopnosti, kreativita a flexibilita
ochota k intenzivnímu sebevzdělávání
znalost anglického jazyka

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

Požadované doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Co vám můžeme nabídnout:

  • zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu
  • zaměstnání na dobu neurčitou
  • pružné rozvržení pracovní doby
  • 5 týdnů dovolené
  • stravenky v hodnotě 100 Kč
  • možnost čerpání zdravotního volna - 3 dny
  • příspěvek na penzijní připojištění

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu:

Městský úřad Vsetín, podatelna, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Přihlášky je možné podávat poštou, případně osobně na podatelnu MěÚ v úřední hodiny podatelny MěÚ Vsetín, a to v Po., St. od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v Út., Čt., Pá. od 8:00 hod. do 13:30 hod.

Zalepenou obálku označit slovy „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení na pozici „Referent/referentka odboru vnitřní správy (úsek informatiky)“.

Vzor přihlášky je zveřejněn na stránkách města Vsetín www.mestovsetin.cz v úřední desce.

Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Nabídky nelze zasílat elektronickou poštou.

Termín pro podání přihlášky: do 30.04.2021

Informace k výběrovému řízení na telefonu 571 491 561, informace k pozici na telefonu 571 491 329.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.

Poskytnuté dokumenty zaslané do výběrového řízení budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny. Město Vsetín si ponechává pouze kopii pro případnou obhajobu svých práv.


Informace o pozici

Společnost
Město Vsetín
Adresa
Svárov 1080, Vsetín
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Mírně pokročilá)
Plat
Plat: 25 000 – 35 000 Kč / měsíc
Zařazeno: IS/IT: Správa systémů a HW, Správce operačních systémů a sítí
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Město Vsetín, Radka Koňaříková
571 491 561
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.