Hledáme Account Managera, který bude tvořit dlouhodobé a důvěrné vztahy s našimi klienty. Úlohou Account Managera je dohlížet na portfolio přidělených zákazníků, rozvíjet nové obchody od stávajících klientů a aktivně hledat nové prodejní příležitosti.

Co dělá Account Manager? Mezi jeho odpovědnosti patří rozvíjení pevných vztahů se zákazníky, propojení s klíčovými obchodními manažery a zúčastněnými stranami a příprava zpráv o prodeji. Account Manažeři také odpovídají na dotazy klientů a identifikují nové obchodní příležitosti mezi stávajícími zákazníky. V této roli budete spolupracovat s interně fungujícími interními týmy (včetně oddělení zákaznických služeb a vývoje produktů) za účelem zlepšení celé zákaznické zkušenosti. Tato pozice může vyžadovat příležitostné cestování. Pokud máte smysl pro komunikaci s klienty a nebojíte se výzev, rádi bychom vás poznali.

V ideálním případě budou kandidáti na tuto roli vědět, jak splnit ambiciózní individuální a týmové prodejní kvóty. Úspěšný Account Manager by měl nakonec spolupracovat s naším prodejním týmem, aby dosáhl kvót, a zároveň udržel naše klienty spokojené a zapojené do našich služeb v dlouhodobém horizontu.

Odpovědnosti
Budete jako hlavní kontaktní bod pro všechny záležitosti spojené se správou zákaznických účtů.
Budujte a udržujte pevné a dlouhodobé vztahy s klienty.
Vyjednávejte smlouvy a uzavírejte smlouvy, díky kterým všechny strany vyhrají.
Rozvíjejte vztahy jako důvěryhodný poradce s klíčovými klienty, zúčastněnými stranami zákazníků a výkonnými sponzory.
Zajistěte včasné a úspěšné dodání našich řešení podle potřeb a cílů zákazníka.
Rozvíjejte nové obchody se stávajícími klienty nebo identifikujte oblasti zlepšení, abyste dosáhli prodejních kvót.
Připravujte si zprávy o stavu účtů pro své nadřízené.
Spolupracujte s prodejním týmem na identifikaci a rozšiřování příležitostí v rámci území.
Pomozte s náročnými požadavky klientů nebo podle potřeby proveďte eskalaci.

Požadavky
Osvědčená pracovní zkušenost jako Account Manager, Key Account Manager, Sales Account Manager, Junior Account Manager nebo na obdobné pozici.
Prokazatelná schopnost komunikovat, prezentovat a ovlivňovat klíčové zúčastněné strany na všech úrovních organizace, včetně výkonných pracovníků.
Zkušenosti s poskytováním řešení zaměřených na klienta podle potřeb zákazníků.
Osvědčená schopnost žonglovat s více projekty najednou při zachování ostré pozornosti k detailům.
Vynikající poslechové, vyjednávací a prezentační schopnosti.
Silné verbální a písemné komunikační dovednosti.

- -

We are looking for an Account Manager to create long-term, trusting relationships with our customers. The Account Manager’s role is to oversee a portfolio of assigned customers, develop new business from existing clients and actively seek new sales opportunities.

What does an Account Manager do? Account management responsibilities include developing strong relationships with customers, connecting with key business executives and stakeholders and preparing sales reports. Account Managers also answer client queries and identify new business opportunities among existing customers. In this role, you will liaise with cross-functional internal teams (including Customer Service and Product Development departments) to improve the entire customer experience. This position may require occasional travel. If you have a flair for client communication and understand consumer behavior, we’d like to meet you.

Ideally, candidates for this role will know how to meet ambitious individual and team-wide sales quotas. Ultimately, a successful Account Manager should collaborate with our sales team to achieve quotas while keeping our clients satisfied and engaged with our services in the long-run.

Responsibilities
Serve as the lead point of contact for all customer account management matters Build and maintain strong, long-lasting client relationships Negotiate contracts and close agreements to maximize profits
Develop trusted advisor relationships with key accounts, customer stakeholders and executive sponsors
Ensure the timely and successful delivery of our solutions according to customer needs and objectives
Clearly communicate the progress of monthly/quarterly initiatives to internal and external stakeholders Develop new business with existing clients and/or identify areas of improvement to meet sales quotas
Forecast and track key account metrics (e.g. quarterly sales results and annual forecasts) Prepare reports on account status
Collaborate with sales team to identify and grow opportunities within territory Assist with challenging client requests or issue escalations as needed

Requirements

Proven work experience as an Account Manager, Key Account Manager, Sales Account Manager, Junior Account Manager or relevant role
Demonstrable ability to communicate, present and influence key stakeholders at all levels of an organization, including executive and C-level Solid experience with MS Office (particularly MS Excel)
Experience delivering client-focused solutions to customer needs Proven ability to juggle multiple account management projects at a time, while maintaining sharp attention to detail
Excellent listening, negotiation and presentation abilities Strong verbal and written communication skills


Informace o pozici

Společnost
Kaspiote s.r.o.
Adresa
Hlavní město Praha
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Čeština (Výborná) nebo Angličtina (Mírně pokročilá)
Plat
Plat: 40 000 – 80 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Auto i pro soukromé účely, Provize z prodeje, Manažerský motivační program, Mobilní telefon, Sleva na firemní výrobky/služby, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce, 13. plat, Práce převážně z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Dovolená více než 5 týdnů, Možnost delšího neplaceného volna, Vlastní organizace náplně práce, Možnost studijního volna, Profesní/osobní kouč, Individuální rozpočet na osobnostní růst, Vyhrazený čas na inovace
Zařazeno: Prodej a obchod, Média, reklama a PR, Marketing, Account Manager
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list (IČO), dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Kaspiote Advertising