Energetický regulační úřad - ústřední správní úřad s celostátní působností se sídlem v Jihlavě, hledá vhodného kandidáta pro ochrany spotřebitele.

Právník v oddělení ochrany spotřebitele

Charakteristika činnosti:

 • aktivní komunikace se spotřebiteli a podávání informací a rad spotřebitelům o jejich právech
  a povinnostech v souvislosti s uzavřenými smlouvami o sdružených službách dodávek elektřiny
  a plynu (stanovení záloh, povinnost vyúčtování, charakter smluvní sankce, neoprávněný odběr, charakter odběru a distribuční sazba, doba trvání smlouvy, způsoby ukončení smlouvy a změna dodavatele, mimosoudní řešení sporů),
 • spolupráce ve věcech ochrany spotřebitelů se sdruženími na ochranu spotřebitele,
 • popř. s dalšími organizacemi a správními úřady s působností v oblasti ochrany spotřebitele,
 • spolupracuje s regulačními orgány jiných členských států EU zejména formou účasti
  v pracovních skupinách v rámci aktivit ACER, CEER, jejichž činnost se zaměřuje na ochranu zákazníka v postavení spotřebitele v energetických odvětvích,
 • podílí se na přípravě právních stanovisek a připomínkování návrhů právní úpravy
  v záležitostech ochrany spotřebitele.

Bližší informace o služebním místě:

 • pružná služební doba,
 • možnost vzdělávání a osobní odborný rozvoj,
 • zajímavá práce v ústředním orgánu státní správy,
 • služební poměr s postavením a ochranou státního zaměstnance,
 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního služebního volna,
 • možnost čerpání služebního volna k vyřízení osobních záležitostí,
 • stravovací poukázky a další plnění z FKSP,
 • odměny za úspěšné splnění mimořádných úkolů.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
 • dosáhl věku 18 let
 • je plně svéprávný
 • je bezúhonný
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo
 • má potřebnou zdravotní způsobilost

Splnění všech těchto požadavků se dokládá dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 22. dubna 2021 a podané předepsaným zákonným způsobem (tzn. písemně, datovou zprávou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem) a se všemi povinnými přílohami. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada (právník) v oddělení ochrany spotřebitele".

Bližší informace včetně vzorové žádosti a všech povinných příloh naleznete na:

http://www.eru.cz/cs/-/odborny-rada-pravnik-v-oddeleni-ochrany-spotrebitele


Informace o pozici

Společnost
Energetický regulační úřad
Adresa
Masarykovo náměstí 91/5, Jihlava
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Elektrotechnika a energetika, Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník, Úředník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Energetický regulační úřad, Jana Kourková
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.