Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

zastoupená tajemníkem Úřadu městské části

v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

kontrolor – referent majetku

Platové zařazení : Platový tarif v 9. platové třídě je stanoven ve výši od 19 730 do 28 920 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 14 460 Kč.

Náplň práce (příklady požadovaných prací) :

 • Provádí veřejnoprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění p. p., a prováděcí vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., vč. vypracování kontrolních protokolů.
 • Provádí kontrolu účetnictví škol a dodržování metodických pokynů, vnitřních směrnic příspěvkových organizací ve školství včetně tvorby kontrolních protokolů.
 • Provádí poradenskou a konzultační činnost pro školy v oblasti majetku.
 • Provádí dokladové inventury investic na majetkových účtech.
 • Podílí se na tvorbě metodických pokynů, směrnic a instrukcí k doplňkové činnosti.
 • Kontroluje v příspěvkových organizacích vedení doplňkové činnosti.

Předpokládaný nástup : dle dohody.

Bližší informace poskytne: Mgr. Luděk Soustružník, vedoucí Odboru školství

pí Petronila Gleichová, kontrolor

Telefon: 220 189 550 nebo 220 489 568

Benefity : 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravovací kupony v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody, dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.

Místo výkonu práce : Praha.

Požadované vzdělání : vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadované znalosti a dovednosti :

 • vítána znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících zákonů
 • pokročilá znalost práce na PC (MS Office - zejména MS Word, Excel)
 • schopnost týmové práce, pečlivost, spolehlivost, schopnost samostatného plnění úkolů a řešení problémů
 • znalost principů a fungování veřejné správy vítána
 • analytické schopnosti a logické myšlení, samostatnost, flexibilita, pečlivost, time management, dobré komunikační schopnosti
 • vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).

Úplné znění Oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně formuláře přihlášky naleznete na www.praha6.cz v rubrice Potřebuji řešit - Volná pracovní místa.

NEODPOVÍDEJTE prosím PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE NA TÉTO STRÁNCE, životopisy zaslané přes odpovědní formulář bohužel nebudou do výběrového řízení zařazeny

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 07.05.2021 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6.

Obálku prosím označte slovy: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - kontrola/majetek

Úřad městské části Praha 6, personální oddělení, Čs. armády 23, Praha 6

Pracovní místo je vhodné pro osoby se zdravotním postižením, mimo osob s pohybovým postižením, neslyšících, slabozrakých či nevidomých a hluchoslepých.


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 6
Adresa
Čs. armády 601/23, Praha – Bubeneč
Požadované vzdělání: Vyšší odborné
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Úředník, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.