Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Vedoucí Odboru zdravotnictví

Místo výkonu práce: Praha

Sjednaný druh práce: vedoucí Odboru zdravotnictví

Platové zařazení: platová třída 13 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Koordinace činností při zpracovávání návrhů hlavních směrů rozvoje zdravotní politiky Středočeského kraje a odpovědnost za jejich realizaci. Zajišťování koncepční, metodické a konzultační činnosti v oblasti zdravotnictví v samostatné i přenesené působnosti. Odpovědnost za účelný rozpis rozpočtu ve svěřené oblasti.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
  znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • základní znalost MS Office
 • zvláštní odborná způsobilost potřebná pro výkon správních činností zajišťovaných v rámci svěřené oblasti výhodou
 • minimálně 3 roky praxe ve zdravotnictví nebo v oblasti veřejné či státní správy na úseku zdravotnictví
 • zkušenosti s řízením většího kolektivu
 • organizační a koordinační schopnosti
 • prezentační dovednosti
 • profesionalita, spolehlivost
 • časová flexibilita
 • řidičský průkaz sk. B výhodou

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • pružnou pracovní dobu
 • výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy
 • služební notebook a mobilní telefon
 • možnost dalšího vzdělávání
 • zajímavé benefity (dny zdravotního a pracovního volna, stravenky, flexi passy, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na ošacení, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail. (Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná pracovní místa).

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • vypracovaný návrh koncepce řízení odboru (max. 2 strany formátu A4)

Předpokladem pro jmenování do funkce vedoucího úředníka je požadováno splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč dále připojí:

 • lustrační osvědčení (ověřená kopie), event. kopie žádosti o vydání tohoto osvědčení
 • čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů).

Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 22. 4. 2021 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – vedoucí Odboru zdravotnictví“.

Další informace Vám poskytne Ivana Kohoutová, tel.: 257 280 315.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
Středočeský kraj
Adresa
Zborovská 81/11, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Individuální rozpočet na osobnostní růst, Vyhrazený čas na inovace
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Zdravotnictví a sociální péče, HR ředitel/manažer, Úředník, Výkonný ředitel, Referent, Vedoucí odboru/oddělení, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Krajský úřad Středočeského kraje
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.