Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 21

zastoupený tajemnicí ÚMČ

vyhlašuje dne 15. března 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent odboru životního prostředí a dopravy, ÚMČ Praha 21

s nástupem ihned nebo dohodou.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce Praha 9 - Újezd nad Lesy, základní plat v platové třídě 9 (v rozmezí stupňů od 19 730,-Kč až 28 920,-Kč dle doložené započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s postupným přiznáním osobního příplatku podle ustanovení § 131 zákoníku práce.

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

- fyzická osoba starší 18 let věku

- občan ČR nebo EU s dobrou znalostí českého jazyka

- způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání: VOŠ nebo SŠ s maturitou

náplň práce: Zajišťuje agendu správy složek životního prostředí (ochrany přírody, krajiny, městské zeleně, veřejné zeleně) včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti, a to na úseku státní správy i samosprávy. Řeší úkoly v oblasti ochrany a tvorby městské krajiny a zajišťuje prosazování těchto úkolů v rámci projednávání územního plánu. Vykonává kontrolu na úseku životního prostředí a zpracovává s tím spojenou problematiku, řeší nápravu stavu. Zabezpečuje veškerou činnost v oblasti údržby veřejné zeleně v Újezdě nad Lesy (sekání trávy, ruderálních porostů, údržba keřů, stromů…). Zajišťuje revizní činnost stavu městských celků zeleně a zajišťuje nápravu závadného stavu. Řeší stížnosti na úseku péče o městskou zeleň a zajišťuje nápravu stavu. Zpracovává stanoviska k projektové dokumentaci a investičním záměrům z hlediska ochrany životního prostředí a provádí kontrolu plnění. Vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách. Předává podněty příslušným orgánům státní správy. Vyřizuje stížnosti týkající se zákona o ochraně přírody a krajiny. Vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny, rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu, ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření, ukládá pokuty za přestupky a správní delikty. Vyhledává dotační výzvy a připravuje podklady k žádostem o dotace. Podílí se na přípravách materiálů do Rady a Zastupitelstva.

požadované znalosti: orientace ve státní správě, správní řád.

požadovaná praxe: praxe v oboru i podobném výhodou.

další schopnosti: organizační schopnosti, komunikační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, přesnost, psychická odolnost, práce na PC, analytické schopnosti, orientace ve státní správě.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis.

Zaměstnanecké benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů „sick days“, plně hrazené stravenky 100,- Kč, osobní konto zaměstnance ve výši 5 000.- Kč, příspěvek až 500,- Kč na penzijní připojištění měsíčně, mimořádné příspěvky při pracovních a životních jubileích, pravidelné výkonnostní prémie.

K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis, ve kterém uveďte údaje o všech dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 4. 2021 do 14:00 hodin na adresu:

Úřad městské části Praha 21

kancelář tajemníka

k rukám tajemnice Ing. Šárky Zátkové

Staroklánovická 260

Praha 9 – Újezd nad Lesy

190 16

Obálku označte slovy: „VŘ referent OŽPD“

Kontakt: Mgr. Milan Soukup

telefon: 281 012 914

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu.


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 21
Adresa
Staroklánovická 260, Praha – Újezd nad Lesy
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Příspěvek na vzdělání, Možnost studijního volna
Zařazeno: Administrativa, Státní a veřejná správa, Zemědělství, lesnictví a ekologie, Administrativní pracovník, Referent, Referent životního prostředí
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.