Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje společné výběrové řízení na tři služební místa (kód místa 634, 837, 929) odborný rada – projektový/á manažer/ka v Odboru krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy.

Na služebních místech jsou vykonávány zejména následující činnosti:

· Komplexní zabezpečení administrace projektů v rámci dotačních titulů administrovaných na SFŽP ČR,

· příprava prezentací a přednášení na odborných akcích a seminářích,

· provádění kontrolní činnosti ve vztahu k žádostem administrovaným na SFŽP ČR, konzultační činnost a posuzování přijatelnosti projektového námětu.

Společného výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3. března 2021.

Co vám můžeme nabídnout

· platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif v rozmezí 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let započitatelné praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);

· perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí;

· možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;

· zaměstnanecké benefity: (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce…);

Podrobné informace k výběrovému řízení a způsobu přihlášení naleznete na: https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/aktualne-volna-mista/detail/?id=283


Informace o pozici

Společnost
Státní fond životního prostředí České republiky
Adresa
Olbrachtova 2006/9, Praha – Krč
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Plat
Plat: 28 000 – 42 000 Kč / měsíc
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Příspěvek na vzdělání, Zdravotní volno/sickdays, Firemní akce
Zařazeno: Administrativa, Státní a veřejná správa, Zemědělství, lesnictví a ekologie, Administrativní pracovník, Ekolog, Úředník, Specialista na fondy EU, Referent životního prostředí
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro OZP, s docházením do firmy. Vhodné i pro: ostatní.


Státní fond životního prostředí České republiky, Lenka Langrová
tel. 724 101 095