Ostravská univerzita je druhou největší univerzitou v regionu. Skládá se ze šesti fakult a jednoho vědeckého ústavu. Nabízí studium v širokém spektru oborů pokrývajících oblasti humanitních, společenských a přírodních věd, lékařství, pedagogických disciplín a umění.

akademický pracovník

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení míst:

Il preside di LF OU annuncia una procedura di selezione per la posizione:

odborný/á asistent/ka se zaměřením na organizaci a řízení ve zdravotnictví, kvalitu a bezpečnost zdravotnické péče – 1 místo s pracovním úvazkem 100%

Požadujeme:

VŠ vzdělání zdravotnického, přírodovědného nebo příbuzného směru;
doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
odborná praxe v oboru výhodou;
osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2;
znalost anglického jazyka výhodou.

professore associato nel settore di organizzazione e gestione nel settore sanitario, qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria – 1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Richieste:

formazione universitaria nel settore sanitario, scientifico o direttamente correlato;
formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2.
conoscenza dell’inglese è un vantaggio.

odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyziologii – 1 místo s pracovním úvazkem 100%

Požadujeme:

VŠ vzdělání zdravotnického, přírodovědného nebo příbuzného směru;
doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
odborná praxe v oboru výhodou;
osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2;
znalost anglického jazyka výhodou.

professore associato nel settore di fisiologia – 1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Richieste:

formazione universitaria nel settore sanitario, scientifico o direttamente correlato;
formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2;
conoscenza dell’inglese è un vantaggio.

odborný/á asistent/ka se zaměřením na biofyziku a biomechaniku – 1 místo s pracovním úvazkem 100%

Požadujeme:

VŠ vzdělání zdravotnického, přírodovědného nebo příbuzného směru;
doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
odborná praxe v oboru výhodou;
osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2;
znalost anglického jazyka výhodou.

professore associato nel settore di biofisica e biomeccanica – 1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Richieste:

formazione universitaria nel settore sanitario, scientifico o direttamente correlato;
formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2
conoscenza dell’inglese è un vantaggio

odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou psychologii – 1 místo s pracovním úvazkem 100%

Požadujeme:

VŠ vzdělání lékařského, zdravotnického nebo příbuzného směru;
doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
odborná praxe v oboru výhodou;
osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2;
znalost anglického jazyka výhodou.

professore associato nel settore di psicologia sanitaria – 1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Richieste:

formazione universitaria nel settore medico, sanitario o direttamente correlato;
formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2;
conoscenza dell’inglese è un vantaggio.

odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii a patologii, chirurgii – 1 místo s pracovním úvazkem 100%

Požadujeme:

VŠ vzdělání lékařského, zdravotnického nebo příbuzného směru;
doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
odborná praxe v oboru výhodou;
osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2;
znalost anglického jazyka výhodou.

docente nel settore di anatomia, patologia e chirurgia – 1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Richieste:

formazione universitaria nel settore medico, sanitario o direttamente correlato;
formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2
conoscenza dell’inglese è un vantaggio

odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou etiku a právo – 1 místo s pracovním úvazkem 100%

Požadujeme:

VŠ vzdělání zdravotnického nebo příbuzného směru;
doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
odborná praxe v oboru výhodou;
osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2;
znalost anglického jazyka výhodou.

professore associato nel settore di etica sanitaria e legge – 1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Richieste:

formazione universitaria nel settore sanitario o direttamente correlato;
formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2;
conoscenza dell’inglese è un vantaggio.

odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologickou fyziologii, neurologii a kinezioterapii – 1 místo s pracovním úvazkem 100%

Požadujeme:

VŠ vzdělání lékařského směru;
doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
odborná praxe v oboru výhodou;
osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2;
znalost anglického jazyka výhodou.

professore associato nel settore di fisiopatologia, neurologia e kinesiterapia – 1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Richieste:

formazione universitaria nel settore medico;
formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2;
conoscenza dell’inglese è un vantaggio.

odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou informatiku – 1 místo s pracovním úvazkem 100%

Požadujeme:

VŠ vzdělání zdravotnického, přírodovědného nebo příbuzného směru.
doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
odborná praxe v oboru výhodou.
osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2.
znalost anglického jazyka výhodou.

professore associato nel settore di informatica sanitaria – 1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Richieste:

formazione universitaria nel settore sanitario, scientifico o direttamente correlato;
formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2;
conoscenza dell’inglese è un vantaggio

Předpokládaný nástup: 10. 3. 2021 nebo dle dohody.

Inizio dell’assunzione previsto: 10. 3. 2021 o come concordato.

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz), strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 4. 3. 2021 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3. Lékařská fakulta OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Le candidature devono includere la documentazione sulle qualifiche ottenute, l’autorizzazione sul trattamento dei dati personali (da scaricare su www.osu.cz), il curriculum professionale e la presentazione dell’attività di pubblicazione e devono essere presentate entro il 4. 3. 2021 all'indirizzo dell'ufficio del personale della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava, in via Syllabova 19, CAP 703 00, Ostrava 3. La Facoltà di Medicina OU si riserva il diritto di non occupare il posto di lavoro o annullare la procedura di selezione.


Informace o pozici

Společnost
Ostravská univerzita
Adresa
Syllabova 1161/19, Ostrava – Vítkovice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená více než 5 týdnů
Zařazeno: Věda a výzkum, Vzdělávání a školství, Vysokoškolský učitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Zadavatel: Zaměstnavatel

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, personální oddělení, Kateřina Cimová
Syllabova 19, 70300 Ostrava, CZ
553 461 709
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.