Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní pozici právník / právnička v odboru školství, mládeže a sportu (zástup za rodičovskou dovolenou), na dobu určitou.

Stručná charakteristika práce

 • zajišťování obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení
 • řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení
 • vedení přestupkových řízení
 • zajišťování procesní stránky vyřizování závažných a opakovaných stížností a petic
 • spolupráce při připomínkování právních předpisů
 • zpracovávání koncepčních podkladů pro jednání orgánů HMP, včetně návrhů smluv
 • právní poradenství pro potřeby odboru.
 • vyřizování žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů v působnosti odboru
 • spolupráce při přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek
 • podíl na kontrolní činnosti odboru

Požadujeme

 • VŠ v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR
 • znalost školské legislativy, zejména znalost zákona č. 561/2004 Sb.
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb.
 • znalost zákona č. 106/199 Sb.
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy (např. ASPI)
 • komunikační schopnosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
 • zodpovědnost, přesnost a pečlivost, analytické myšlení

Výhodou

 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., a zákona č. 250/2016 Sb., vše v platném znění

Uvítáme

 • úspěšně složenou zkoušku odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti na úseku školství

Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk.

Co Vám nabízíme?

 • pracoviště v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Úplné znění oznámení o volném místě naleznete na úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši nabídku se strukturovaným životopisem v českém jazyce, kterou prosím zašlete do 25. ledna 2021. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo – právník / právnička/SML/2395/VM3/2/Se


Informace o pozici

Společnost
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Adresa
Praha
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Právní služby, Úředník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Renata Seidlerová
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.