Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
vypisuje výběrové řízení na pozici:

vedoucí ekonomického oddělení Odboru hospodářské správy

Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny

přijme

vedoucí/vedoucího ekonomického oddělení Odboru hospodářské správy.

Požadavky

- VŠ vzdělání, min. magisterský stupeň studia v oboru účetnictví, finanční řízení, provoz a ekonomika

- min. 7 let praxe na srovnatelné pracovní pozici v organizační složce státu

- zkušenost s vedením ekonomického týmu cca 15 zaměstnanců

- výborné organizační, analytické a komunikační schopnosti

- samostatnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost

- velmi dobrá znalost práce na PC (OS Windows, MS Office, internet, e-mail)

- rámcová znalost zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

- velmi dobrá znalost příslušných právních předpisů, např. zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v platném znění, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, v platném znění.

- teoretická i praktická znalost Integrovaného informačního systému Státní pokladny

- teoretická i praktická znalost Centrálního systému účetnictví státu

- teoretická i praktická znalost Informačního systému programového financování

- teoretická i praktická znalost Informačního systému o platech

Náplň práce

- komplexní zajišťování řádného a plynulého chodu ekonomického oddělení v organizační složce státu

- koordinace a organizace práce podřízených zaměstnanců na úseku rozpočtu, účetnictví, platové agendy, pokladny a finančního zajištění služebních cest

- komplexní odpovědnost za řízení, koordinaci a kontrolu nastavených procesů

- sestavování střednědobého výhledu rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

- sestavování střednědobého výhledu financování investičních akcí rozpočtové kapitoly

- komplexní zajišťování veškerých činností v Informačním systému programového financování

- sestavování státního závěrečného účtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

- sestavování rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

- sestavování a realizace rozpočtových opatření

- sestavování a předávání příslušných účetních výkazů do Centrálního systému účetnictví státu

- zpracovávání rozborů čerpání rozpočtu, vč. návrhů na další postup

- sestavování rozpočtu platových prostředků a pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění

- sledování čerpání platových prostředků a ostatních plateb za provedenou práci

- sestavování rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb

- sestavování a předávání příslušných dat do Informačního systému o platech

- sledování čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb

- odpovědnost za účetní evidenci fondu kulturních a sociálních potřeb

- sestavování a zpracovávání státních statistických výkazů

- komplexní realizace všech činností v Integrovaném informačním systému Státní pokladny

- kompletní odpovědnost za vedení jednotné soustavy ekonomických informací podle předepsané účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu v požadovaném analytickém členění

- kompletní odpovědnost za zpracování měsíční, pololetní a roční uzávěrky podle příslušných právních předpisů

- kompletní odpovědnost za platovou agendu funkcionářů, kmenových zaměstnanců organizační složky státu a osob, pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

- kompletní odpovědnost za vedení veškerých pokladen a zajištění všech příslušných pokladních operací

- kompletní odpovědnost za finanční zajištění zahraničních služebních cest funkcionářů, vč. vyúčtování

- kompletní odpovědnost za finanční zajištění tuzemských a zahraničních služebních cest kmenových zaměstnanců organizační složky státu, vč. vyúčtování

- kompletní odpovědnost za vedení a správu účetního archivu v souladu s příslušnými právními předpisy

- odpovědnost za vedení spisové služby organizačního útvaru

- odpovědnost za fakturaci služeb poskytovaných organizační složkou cizím subjektům, vč. sledování jejich včasné úhrady, příp. požadování poplatku z prodlení

- odpovědnost za sledování pohledávek organizační složky státu

- odpovědnost za agendu daně z přidané hodnoty

- sledování věcně příslušné legislativy a její následná implementace do interních předpisů

- tvorba a aktualizace interních předpisů organizační složky v ekonomické oblasti

- odpovědnost za veřejné zakázky organizačního útvaru

- úzká pracovní spolupráce s ostatními organizačními útvary

Nabízíme

- odpovídající platové ohodnocení

- 5 týdnů dovolené

- 5 dnů osobního volna

- možnost pružné pracovní doby

- nástup možný ihned, příp. dle dohody

- pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, s možností změny na dobu neurčitou

- závodní stravování

- příspěvek na sport/kulturu/volný čas z fondu kulturních a sociálních potřeb

- mobilní telefon

- možnost dalšího vzdělávání

Strukturované životopisy, prosím, vkládejte nejpozději do 15. února 2021.


Informace o pozici

Společnost
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny
Adresa
Sněmovní 176/4, Praha – Malá Strana
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Možnost občasné práce z domova, Možnost si napracovat hodiny
Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Ekonom, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.