Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - kontrolor specialista v Oddělení kontroly, v Odboru řízení administrace programů, Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaný nástup na služební místo je 15. březen 2021.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Náplň činnosti na služebním místě:
- provádí kontrolu procesu administrace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU - Operačního programu IROP na krajských odděleních;
- podílí se na tvorbě a úpravách metodických postupů při výkonu veřejnosprávních kontrol projektů dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a zákona č. 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole;
- eviduje žádosti o přezkum a opravná hodnocení, zasílá připomínky k návrhům výsledku přezkumné komise;
- eviduje a hlásí podezření na nesrovnalosti;
- eviduje a sleduje průběh a výsledky auditů a externích kontrol;
- eviduje a dle potřeby řeší stížnosti žadatelů a příjemců.

Nabízíme (benefity):
- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů. K dispozici bezplatné parkoviště před budovou.

Uvítáme:
- Znalost projektového řízení a alespoň základních principů financování ze SF EU.
- Praxi z provádění veřejnosprávních kontrol či daňových kontrol nebo správních činností.
- Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), výbornou znalost MS Excel.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. 1. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „36 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - kontrolor specialista v Oddělení kontroly Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

https://www.crr.cz/kariera/pracovni-prilezitosti-v-centru/volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

V souladu s § 27 zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě v platném znění, může být pohovor doplněn písemnou zkouškou.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.


Informace o pozici

Společnost
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Adresa
Praha
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Vzdělávací kurzy, školení, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sickdays, Bonusy/prémie, Kafetérie, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování
Zařazeno: Administrativa, Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Personální agentura

MIKUPEX TRADE s.r.o., Personální konzultant
602 800 740
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.