Pražský inovační institut vypisuje výběrové řízení na pozici RIS3 developera/ky v rámci projektu Smart Akcelerátor II .

Charakteristika pracovní činnosti

 • Zapojení do realizace projektu Smart Akcelerátor II, podíl na přípravě a aktualizaci akčního plánu krajské RIS3 strategie a jejím naplňování;
 • Identifikace strategických intervencí, projektů/krajských schémat v rámci pražských inteligentních domén specializace ve spolupráci s inovačními platformami RIS3 strategie;
 • Identifikace strategických intervencí, projektů/krajských schémat v rámci pražských inteligentních domén specializace; Identifikace strategických intervencí, projektů/krajských schémat v pražských doménách specializace, facilitace inovačních platforem RIS3;
 • Vytváření podmínek pro realizaci strategických intervencí, zejména organizace a facilitace jednání klíčových partnerů pro realizaci intervence, rozpracování základních návrhů do podoby podrobných projektových fiší;
 • Konzultační, poradenská a expertní činnost v oblasti rozvoje výzkumného a inovačního prostředí Hlavního města Prahy;
 • Odborná spolupráce s RIS3 manažerem při přípravě strategických intervencí a při definování potřeb vzdělávání klíčových partnerů

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Zkušenost s vedením týmu i projektovým řízením
 • Znalost pražského inovačního prostředí a jeho klíčových stakeholderů
 • Orientaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a problematiky RIS3 strategií
 • Schopnost navrhovat vstupy pro aktualizaci, monitoring a evaluaci krajské RIS3 a jejích akčních plánů, včetně zajištění potřebných analýz
 • Samostatnost, otevřenost a kreativitu
 • Znalost anglického jazyka, další jazykové dovednosti výhodou

Nabízíme

 • Pracovní smlouvu na dobu určitou po dobu trvání projektu s výhledem na jeho pokračování
 • Podíl na strategickém rozvoji Pii
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
 • Samostatnost a příležitost k osobnímu růstu
 • Další vzdělávání v oblasti podpory a řízení inovací
 • Flexibilní pracovní dobu s možností práce z domova
 • Odpovídající finanční ohodnocení

Požadované doklady k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém bude uvedeno:
 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana).
 • datum a podpis uchazeče, údaje o jeho vzdělání, dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vykonávaných činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (přípustný i v elektronické podobě, např. z Portálu občana);
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • motivační dopis k výkonu funkce RIS3 developera v rozsahu max. 2 normostran;

Způsob podání přihlášky:

prostřednictvím odpovědního tlačítka čí písemně na uvedené kontaktní adresy včetně povinných příloh (neúplné přihlášky nebudou akceptovány)

Pražský inovační institut, z.ú.

Eva Svejkovská

Mariánské náměstí 2/2

110 00 Praha 1 - Staré Město

Termín pro podání přihlášek: 1. 2. 2020


Informace o pozici

Společnost
Pražský inovační institut, z. ú.
Adresa
U radnice 12/6, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná) nebo Angličtina (Středně pokročilá)
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova
Zařazeno: Vzdělávání a školství
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.