Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) je služební úřad, jehož účelem je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest. Prostřednictvím SFDI jsou také poskytovány příspěvky na akce pro zvýšení bezpečnosti obyvatel měst a obcí. Například příspěvky na cyklostezky, chodníky, zvyšování bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy, křížení komunikací a vybavení letišť.

Vedoucí Oddělení informatiky

SFDI je profesionálně a moderně řízenou státní organizací. Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon veřejné služby. Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své schopnosti a aktivně přispívat svými nápady v práci organizace.

Popis činností na inzerovaném služebním místě:

 • komplexně koordinuje projekty vývoje informačních a komunikačních systémů SFDI, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracování plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity v součinnosti s určenými správci těchto systémů,
 • zajišťuje řešení projektů informačních a komunikačních systémů SFDI, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity v součinnosti s určenými správci těchto systémů,
 • zajišťuje provoz a rozvoj informační sítě SFDI,
 • řídí procesy v IT service managementu dle ISO 20 000-1/2012,
 • zpracovává informační koncepci SFDI,
 • zajišťuje poskytování podpory uživatelům informačních technologií a informačních systémů SFDI,
 • věcně příslušným organizačním útvarům SFDI poskytuje technické vstupy z oblasti informačních technologií do zadání veřejných zakázek, vyjadřuje se k vyhodnocení části nabídek z pohledu informačních technologií, a to zejména v oblasti standardů, architektury, provozních a technologických požadavků,
 • provozuje řešení zabezpečení ochrany osobních údajů v rámci informačních systémů v SFDI na základě pokynů a požadavků Manažera kybernetické bezpečnosti a pověřence pro ochranu osobních údajů zabezpečení osobních údajů,
 • zpracovává interní předpisy na úseku IT týkající se provozu informačních systémů a technologií,
 • zajišťuje správu svěřených aktiv,
 • zajišťuje provoz programových prostředků SFDI a jejich ochranu proti napadení zevnitř a zvenku s výjimkou elektronických zabezpečovacích systémů,
 • na základě požadavků představených/vedoucích zajišťuje předání a umístění prostředků informačních technologií jednotlivým zaměstnancům SFDI, zajišťuje informování určeného zaměstnance Oddělení správy budovy a majetku o předaných prostředcích informačních technologií,
 • zajišťuje a vede evidenci programových prostředků IS, sleduje vývoj informačních a komunikačních technologií a navrhuje opatření a postupy k jejich uplatnění v podmínkách SFDI,
 • zajišťuje správu programu Autoplan (tj. program pro cestovní příkazy a knihy jízd),
 • na základě požadavku představeného/vedoucího zaměstnance, zajišťuje pro zaměstnance SFDI podklady pro vystavení elektronického podpisu, který bude v souladu s nařízením eIDAS a zajistí technickou podporu při instalaci elektronického podpisu,
 • zajišťuje vedení evidenci kvalifikovaných certifikátů,
 • vede provozní dokumentaci k systémů uvedeným ve standardu ve „Směrnici pro přidělování hardware a software“,
 • zajišťuje činnosti správce dle zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro informační systém veřejné správy,
 • řídí, koordinuje a zodpovídá za specifickou činnost oddělení,
 • zajišťuje plnění úkolů v rámci působnosti oddělení,
 • provádí administrativní úkony související s činností zaměstnanců oddělení,
 • stanoví popisy pracovních/služebních činností zaměstnanců oddělení,

Požadavky kladené na uchazeče:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • bezúhonnost;
 • zdravotní způsobilost;
 • svéprávnost
 • splnění kvalifikačních předpokladů podle § 58 odst. 3, zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů;

Nabízíme:

 • stabilní zázemí státní organizace;
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci 13. platové třídy dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;
 • možnost přiznání motivujícího osobního příplatku;
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • jazykové vzdělávání
 • služební poměr na plný úvazek na dobu neurčitou;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • 5 dnů indispozičního volna;
 • stravenkovou kartu;
 • příspěvek na penzijní připojištění.

UPOZORNĚNÍ:

Výběrové řízení se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace a postup podání žádosti do výběrového řízení naleznete na

https://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-informace/uredni-deska/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-sluzebniho-mista-odborny-rada-vedouci-oddeleni-vedouci-oddeleni-informatiky-229912020/

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Voneš, e-mail: poverenec"zavináč"sfdi.cz, tel: 266 097 309. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a archivování spisu výběrového řízení, příp. osobního spisu zaměstnance, a komunikace mezi správcem a žadatelem. Osobní údaje budou uloženy po nezbytně dlouho dobu. Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti. Pro nepovinné osobní údaje je právním titulem zpracování oprávněný zájem správce. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce máte právo podat námitku správci na výše uvedené kontakty. Více o zpracování vašich osobních údajů, o svých právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webové adrese: www.sfdi.cz/gdpr.


Informace o pozici

Společnost
Státní fond dopravní infrastruktury
Adresa
Sokolovská 1955/278, Praha – Libeň
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Plat
Plat: 60 000 – 75 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Firemní akce
Zařazeno: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, Státní a veřejná správa, IT ředitel/manažer, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel