Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15, Praha 2

Inspektor

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa - vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly I. inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký – platová třída T 10 (ID 24.021.14).

Místem výkonu práce je Ústí nad Labem.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou.

Předpokládaným nástup je březen 2020.

Požadavky:

a) vyšší odborné vzdělání / bakalářský studijní program;

b) občanská a trestní bezúhonnost;

c) řidičský průkaz skupiny ,,B‘‘.

Náplň práce:

a) zajišťuje komplexní kontrolu v provozovnách obchodu a služeb s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu;

b) kontroluje dodržování stanovených povinností Zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, v platném znění a dalšími právními předpisy v kontrolní pravomoci ČOI;

c) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání;

d) provádí odběry vzorků k ověření jakosti, bezpečnosti a způsoby, zda nejsou užívány nekalé obchodní praktiky, zakazuje do zjednání náprav nákup, dodávku, prodej nebo použití výrobku nebo zboží, pokud nesplňují podmínky uvedení na vnitřní trh.

Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení a titul;

b) datum a místo narození;

c) státní příslušnost;

d) místo trvalého pobytu;

e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:

a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;

c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 5. února 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký, Ing. Ivo Mrhal, Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. 2403/21/0100 Výběrové řízení na místo vrchní referent / rada – inspektor Oddělení kontroly I. inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký platová třída T10“ .


Informace o pozici

Společnost
Česká obchodní inspekce
Adresa
Prokopa Diviše 1386/6, Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum
Požadované vzdělání: Vyšší odborné
Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Možnost studijního volna
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Česká obchodní inspekce, Lucia Šnajderová