Česká centra, příspěvková organizace MZV ČR, vyhlašují výběrové řízení na pozici

Ředitel/ka Českého domu v Moskvě (ČDM)

Náplň práce:

 • řídí, koordinuje a kontroluje všechny úseky a činnosti ČDM s ohledem na maximální hospodárnost při nakládání se svěřenými prostředky v souladu s platnými předpisy a odpovídá za zajištění ekonomické prosperity ČDM;
 • zodpovídá za komunikaci s jednotlivými útvary ústředí Českých center a se zřizovatelem;
 • na základě zmocnění zastupuje ČDM a je v rámci udělené právní moci odpovědný za veškeré právní úkony;
 • odpovídá za přípravu a plnění rozpočtu ČDM, za hospodaření s finančními prostředky a materiálem státu v souladu s rozpočtovými pravidly ČR a předpisy s tím související;
 • reportuje ústředí Českých center zprávy o činnosti ČDM;
 • v ČDM odpovídá za dodržování směrnic BOZP a PO, zákoníku práce, dalších interních a obecně závazných právních předpisů;
 • v souladu s koncepcí české zahraniční politiky zpracovává a posuzuje návrhy koncepcí a programů dalšího rozvoje ČDM po stránce ekonomické, provozní a technické;
 • odpovídá za dodržování pracovně-právních předpisů a efektivní využívání lidského potenciálu pro zabezpečování činnosti ČDM;
 • zodpovídá za vytváření a realizaci programové nabídky pro podnikatele a pravidelně zpracovává a předkládá ÚČC vyžadované údaje o hodnocení jednotlivých akcí;
 • dodržuje ustanovení Vídeňské konvence o diplomatických stycích;

Požadavky:

 • státní občanství ČR
 • vysokoškolské vzdělání
 • specializace na hotelový a restaurační management výhodou
 • bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším tří měsíců
 • lustrační osvědčení v souladu s platnou právní úpravou pro jmenované funkce
 • podmínkou pro vyslání do teritoria je vydané osvědčení NBÚ na stupeň „Tajný“
 • praxe v řídící funkci většího týmu minimálně 5 let (hotelový management – výhodou)
 • výborné řídící a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování
 • zkušenosti s hospodařením s majetkem státu výhodou
 • velmi dobrá orientace v oblasti vztahů České republiky a Ruské federace
 • znalost problematiky daného teritoria výhodou
 • znalost ruského jazyka na úrovni C1, tj. 4. stupeň dle hodnocení MZV ČR
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2, tj. 3. stupeň dle hodnocení MZV ČR
 • znalost práce na PC (MS Office) na vysoké úrovni
 • řidičský průkaz skupina B – aktivní řidič

Platové podmínky: 14. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění), příplatek za vedení a možnost přiznání osobního ohodnocení, valutová náhrada dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., v platném znění. Před-výjezdová příprava na zkrácený úvazek je zařazena v 11. platové třídě. Předpoklad vyslání a převzetí funkce: červenec/srpen 2021 (mj. v návaznosti na termín vydání prověrky „Tajné“).

V případě Vašeho zájmu zašlete:

 • profesní životopis
 • motivační dopis
 • vlastní projekt udržitelnosti a rozvoje areálu Českého domu v Moskvě pro období 2022-2025.
 • doklady o absolvování jazykových zkoušek na požadované úrovni (pokud nejsou k dispozici, lze je doložit do 1 roku po jmenování do funkce).

Dokumenty zašlete prosím do 14. 12. 2020

Do výběrového řízení budou zařazeni jen ti uchazeči, kteří splní požadavky výběrového řízení. Vybraní kandidáti budou o termínu výběrového řízení a osobních pohovorů informováni pozvánkou v emailové poště.


Informace o pozici

Společnost
Česká centra
Adresa
Moskva, Rusko (Evropská část)
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná), Ruština (Pokročilá), Angličtina (Pokročilá)
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Gastronomie a pohostinství, Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Výkonný ředitel, Provozní ředitel/manažer, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel