Jednatel/ka Technických služeb Slaný, s.r.o.

MĚSTO SLANÝ

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

jednatel/ka společnosti Technické služby Slaný, s.r.o.

Místo výkonu práce: Slaný

Termín nástupu: 1. března 2021, případně dle dohody

Náplň pracovní činnosti TSS:

Technické služby Slaný s.r.o. poskytují Městu Slaný celý komplex služeb. Spektrum pokrývá, správu, údržbu a opravy komunikací včetně zimní údržby a údržby dopravního značení, provoz a údržbu veřejného, slavnostního a vánočního osvětlení, opravy a údržbu městského mobiliáře a správu dětských hřišť, dále pak údržbu městské zeleně a květinových výsadeb, prořezy a vegetační řezy dřevin. Vedle těchto činností Technické služby Slaný zajišťují správu hřbitova, provoz WC, provoz parkoviště u grandu a letní provoz městského koupaliště.

Obecné předpoklady:

· státní občan ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR

· způsobilost k právním úkonům

· morální a trestní bezúhonnost

Požadavky na nabízenou pozici:

· vysokoškolské vzdělání magisterského stupně ekonomického nebo technického směru výhodou;

· praxe v oblasti odpadového hospodářství a péče o zeleň výhodou;

· zkušenosti s vedením většího kolektivu zaměstnanců výhodou;

· vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita;

· znalost práce na PC, MS Office;

· profesionální vystupování;

· řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič;

· samostatnost při plnění svěřených úkolů;

· splnění podmínek pro výkon funkce jednatele dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);

Nabízíme:

· zajímavá práce v dobře etablované společnosti;

· odpovídající finanční ohodnocení;

· osobní automobil i k osobnímu využití;

· samostatnost a vysoká míra odpovědnosti;

· možností dalšího vzdělávání a odborného růstu;

· pružné rozvržení pracovní doby;

K přihlášce připojte tyto doklady:

· strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, včetně telefonního a e-mailového kontaktu;

· výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců;

· ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

· kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;

Uzávěrka písemných přihlášek: do 11.12.2020 včetně

Doručovací adresa: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný (nebo osobně do podatelny MěÚ)

Obálku označte: „Výběrové řízení: jednatel společnosti Technické služby Slaný, s.r.o.“ s poznámkou „Neotvírat“.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce města Slaný na internetové adrese www.meuslany.cz.

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí.


Informace o pozici

Společnost
Město Slaný
Adresa
Nejtkova 1709, Slaný
Požadované vzdělání: Bakalářské
Plat
Plat: 45 000 – 65 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Auto i pro soukromé účely, Mobilní telefon, Nadstandardní lékařská péče, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Vlastní organizace náplně práce
Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Služby, Vrcholový management, Jednatel, Obchodní ředitel/manažer, Výkonný ředitel, Ředitel/manažer logistiky, Provozní ředitel/manažer, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Město Slaný, Jaroslav Brabec
312 511 118