Termín nástupu: leden 2021 nebodle dohody

Požadovaný profil:

 • Min. SŠ vzdělání stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství (VŠ – magisterský studijní program stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství + Osvědčení o autorizaci – výhodou)
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností – výhodou
 • Praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách – výhodou
 • Velmi dobrá orientace v související oborové legislativě (zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a č. 254/2001 Sb. Vodní zákon)
 • Znalost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zkušenost se zadáváním veřejných zakázek – výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, MS Project, znalost systému řízení staveb ASPE výhodou
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací pod tlakem
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti a výkon funkce technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech:
 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 • zabezpečuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů,
 • zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 • zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy a realizace svěřených staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence),
 • je pověřen vedením realizace svěřených akcí, zodpovídá za zdárný průběh a dokončení svěřených akcí,
 • kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby,
 • kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 • kontroluje dodržování nákladů stavby,
 • zajišťuje vydání povolení k užívání stavby, kolaudačního souhlasu,
 • zajišťuje zařazení dokončené stavby do majetkové evidence,
 • poskytuje součinnost při kontrole staveb v záruční době včetně projednávání případných reklamací,
 • plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.
 • V průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy.

Bližší informace: Martin Plachý, vedoucí útvaru TDS a projekce, tel. 725 801 825.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis do 31. 10. 2020. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Petr Magula

útvar vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů (uchazeč) má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů požadovat po správci vysvětlení, či aby odstranil vzniklý stav.


Informace o pozici

Společnost
Povodí Moravy, s.p.
Adresa
U dětského domova 263/4, Olomouc – Nové Sady
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Firemní akce, Možnost studijního volna, Účast na zahraničních konferencích
Zařazeno: Stavebnictví a reality, Zemědělství, lesnictví a ekologie, Project Manager, Mistr, Stavební dozor, Rozpočtář/kalkulant, Vodohospodář
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.