Ministerstvo kultury České republiky je stabilním a vyhledávaným zaměstnavatelem ve státní správě.

Ministerský rada - ekonom

Zaměstnanec na tomto služebním místě se stará o:

- Zajišťuje výkon ekonomické agendy spojené s poskytováním dotací a tzv. stipendií v gesci oddělení umění, zejména vypracovává části návrhu rozpočtu Ministerstva kultury, podílí se na realizaci veřejnosprávních finančních kontrol a posuzuje vyúčtování projektů, na něž byla Ministerstvem kultury poskytnuta dotace nebo tzv. stipendium ze státního rozpočtu,

- Zpracovává návrhy opatření související s agendou a vyhotovuje vyúčtování vůči státnímu závěrečnému účtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury; v této souvislosti se podílí na výkonu koncepčních a koordinačních činností, jež nese Ministerstvo kultury jako orgán státní správy s celorepublikovou působností,

- Podílí se na tvorbě právních předpisů v gesci Ministerstva kultury a na tvorbě vnitřních předpisů Ministerstva kultury v oblasti ekonomických agend,

- Plní další úkoly v oblasti působnosti odboru umění, literatury a knihoven podle rozhodnutí příslušného představeného v rámci sjednaného druhu práce.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

b) dosáhl věku 18 let

c) je plně svéprávný

d) je bezúhonný

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu, v oboru ekonomika/finance

f) má potřebnou zdravotní způsobilost

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis

Kompletní informace o náležitostech, které uchazeč o toto služební místo musí splňovat, a dokumentech, které musí předložit naleznete pod následujícím odkazem.

Pod stejným odkazem naleznete rovněž informace o tom, jakými cestami lze zaslat žádost o přijetí do služebního poměru a jaké náležitosti musí tato žádost splňovat:

https://www.mkcr.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-v-ministerstvu-kultury-ministersky-rada-c-56-oddeleni-umeni-odbor-umeni-literatury-a-knihoven-2436.html

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru podané ve lhůtě do 22. října 2020

Co vám můžeme nabídnout:

- Místem výkonu služby je Praha.

- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

- Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosinec 2020.

- Služební místo je zařazeno do 12. platové třídy.

Benefity:

- 5 týdnů dovolené

- pružná služební doba

- 5 dnů indispozičního volna

- příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb

- stravenky

- odborné a jazykové vzdělávání

- jídelna pro zaměstnance v budově ministerstva


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo kultury
Adresa
Maltézské náměstí 471/1, Praha – Malá Strana
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Zařazeno: Administrativa, Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Administrativní pracovník, Ekonom
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel