Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - specialista na administraci veřejných zakázek, v Oddělení administrace veřejných zakázek, v Územním odboru IROP pro Jihomoravský kraj, Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Brno.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené.
- Předpokládaný nástup na služební místo je 1. prosinec 2020.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Náplň činnosti na služebním místě:
- kontrola všech druhů a typů veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (a to včetně méně využívaných postupů, např. JŘBU, DNS, soutěž o návrh apod.), podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek (zakázky mimo režim ZZVZ/ZVZ) a podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
- poskytování poradenské a konzultační činnosti žadatelům a příjemcům dotace v oblasti veřejných zakázek
- vypracování návrhů stanovisek sloužících jako podklad pro uplatnění finančních oprav v případě zjištěných pochybení
- školící a přednášková činnost v oblasti veřejných zakázek pro žadatele a příjemce dotace
- odborná podpora pro ostatní pracovníky územního pracoviště v oblasti veřejných zakázek

Nabízíme (benefity):
- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. 10. 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „942 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - specialista na administraci veřejných zakázek OAVZ JMK Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

https://www.crr.cz/kariera/pracovni-prilezitosti-v-centru/volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

V souladu s § 27 zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě v platném znění, může být pohovor doplněn písemnou zkouškou.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.


Informace o pozici

Společnost
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Adresa
Brno
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Vzdělávací kurzy, školení, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sickdays, Bonusy/prémie, Stravenky/příspěvek na stravování
Zařazeno: Administrativa, Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Personální agentura

MIKUPEX TRADE s.r.o., Personální konzultant
602 800 740
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.