Co vás čeká

 • řízení a odpovědnost za činnost týmu PSS a pracovníků pro výchovnou nepedagogickou činnost v sociálních službách
 • plánování pracovních služeb pro pracovníky
 • vedoucí pracovník nese odpovědnost za řádné vedení dokumentace související se sociální službou a dokumentací klientů
 • společně s podřízenými pracovníky a klienty sociální služby individuálně plánuje
 • podílí se na aktualizaci vnitřních pravidel, standardů kvality služby a auditech souvisejících s certifikáty kvality péče
 • aktivní účast na jednáních s vnějšími subjekty a na poradách vedení organizace
 • metodická pomoc při zavádění novel zákona o sociálních službách, a dalších vyhlášek, do praxe
 • odpovědnost za realizaci všech sociálních služeb, včetně přípravy nových forem péče
 • spolupráce při realizaci kulturních a společenských aktivit pro uživatele
 • spolupráce při organizaci vnějšího i vnitřního vzdělávání zaměstnanců
 • poskytování základního i odborného sociálního poradenství pro zájemce, uživatele a jejich rodinné příslušníky
 • vedoucí pracovník nese odpovědnost za vyplňování všech výkazů, které se sociální službu souvisí – výkaznictví pro všechny zainteresované instituce
 • vyhledávání zdrojů financování služby, včetně podávání žádostí o financování služby prostřednictvím systému Kissos, OK systém aj.
 • odpovídá za dodržování schváleného rozpočtů, plánuje rozpočty pro další období
 • metodicky a organizačně zajišťuje rozvoj dalších sociálních služeb
 • zodpovídá za vyúčtování realizovaných projektů a za hospodárné nakládání svěřených hodnot organizace
 • poskytuje odborné činnosti klientům organizace dle „Standardů kvality“ sociální služby a směrnic organizace, konkrétně provádí tyto služby: zpracovává plány poskytování sociální služby pro jednotlivé klienty, připravuje a provádí s klienty hodnocení poskytování sociální služby, uskutečňuje návštěvy u klientů v jejich přirozeném prostředí, pomáhá klientům v začlenění do tohoto prostředí, maximálně podporuje rozvoj jejich soběstačnosti ve všech oblastech života s ohledem na možnosti, dovednosti a využití vlastních sil. Pomáhá klientům s kontakty s okolním světem v rámci jejich zájmů, potřeb a povinností. Na požádání klienta spolupracuje s jinými odborníky (např.lékaři, psychology) poskytující mu svoje služby, podílí se na zaškolování a odborném vedení nových pracovníků
 • organizuje a řídí poskytování sociální služby a chod centra sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách v aktuálním znění a příslušnou prováděcí vyhláškou v aktuálním znění a ostatními právními normami souvisejícími (i vnitřními předpisy) s provozem služby – organizace včetně uskutečňování služebních cest
 • připravuje a zodpovídá za podklady k fakturaci za sociální služby
 • vytváří v pracovním týmu podnětné, příznivé a odborně odpovídající pracovní prostředí a plní úkoly dle potřeb organizace

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • vzdělání: VOŠ, VŠ (dle zákona 108/2006 sb.).
 • praxi v sociálních službách minimálně 2 roky- praxe ve vedoucí pozici výhodou.
 • jazyková dovednost čj slovem a písmem.
 • pc dovednosti uživatelská (MS Office, organizace pošty).
 • znalost legislativy (zákoník práce, zákon 108/2006 sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů) a dalších předpisů zaměřených na sociální práci.
 • řidičský průkaz skupiny B podmínkou.
 • manažerské dovednosti.
 • vedoucí dovednosti, plánování, organizace a kontrola.
 • komunikace ve vnějších vztazích.
 • spolupráce a týmová práce.
 • samostatnost (tvořivost a nápaditost).
 • schopnost sebereflexe (osobní rozvoj).
 • čistý trestní rejstřík
 • koncepční a analytické myšlení
 • aktivní a tvůrčí přístup k práci
 • do VŘ je třeba zaslat koncepci rozvoje a řízení sociálních služeb (maximálně 4 strany strojopisu)

Co vám můžeme nabídnout

 • zázemí stabilní organizace
 • systém benefitů
 • odpovídající mzdové ohodnocení
 • možnost vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • Slevu na firemní výrobky
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost seberealizace a řízení vlastní budoucnosti
 • možnost osobního a profesního růstu

Informace o pozici

Společnost
Sdružení TULIPAN, z.s.
Adresa
Jablonecká 46/34, Liberec – Liberec V-Kristiánov
Požadované vzdělání: Vyšší odborné
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá)
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Sleva na firemní výrobky/služby, Notebook, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Firemní akce, Možnost si napracovat hodiny, Dog-friendly office, Children-friendly office, Vyhrazený čas na inovace, Rozjezd zcela nového projektu
Zařazeno: Vrcholový management, Vzdělávání a školství, Zdravotnictví a sociální péče, Sociální pracovník, Psychiatr, Psycholog, Speciální pedagog, Provozní ředitel/manažer
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Nezisková organizace

Pozice je vhodná i pro OZP, s docházením do firmy. Vhodné i pro: ostatní.


Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.