Městská realitní agentura, s.r.o. (dále v textu „MRA“) je nástupcem bývalého státního podniku Bytový podnik Havířov a jejím zakladatelem je Město Havířov. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. C 8631. Základní kapitál společnosti činí 7.947.000,-Kč.

Společnost je založena Městem Havířov za účelem správy a údržby bytového a nebytového fondu města. V současné době na základě mandátních smluv zajišťuje správu a údržbu 7.665 bytů v Havířově a 204 bytů v Orlové. Předmětem činnosti pro město Havířov je i zajišťování investičních činností od projektové dokumentace a stavebního povolení až po samotné realizace investičních akcí.

Část oprav a údržby bytového fondu není zajišťována pouze zadáváním zakázek externím firmám, ale MRA rovněž vlastní středisko údržby s dílnami a sklady na ulici Družstevnické v Havířově-Podlesí. MRA zaměstnává veškeré potřebné profese a vlastní dostatečný vozový park.

Ve snaze přiblížit výkon správcovské činnosti co nejblíže ke klientům (podle zkušeností v EU), byly zřízeny v jednotlivých městských částech 3 agenturní pobočky, na něž se nájemci mohou přímo obracet. Péči o bytový fond zajišťují i správci bytového fondu.

Úkolem správců je každodenní starost o cca 150 až 200 bytů – pochůzky, kontroly, drobná údržba, sjednávání a kontrola větších oprav, úklid společných prostor, okolí domů a přístupových chodníků, dohled nad dodržováním domovního řádu, řešení požadavků nájemníků, rady v sociální oblasti, a jiné. Za tímto účelem jsou postupně zřizována stanoviště, ve kterých je možno se správcem řešit všechny záležitosti.

Technik BOZP a PO

Co vás čeká

Zodpovídá za dodržování a aplikaci systému bezpečnosti práce, veškerých zákonných norem, postupů a nařízení. Zajišťuje školení BOZP a PO a další související školení. Spolupracuje při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání, vede evidenci a statistiku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Shromažďuje podklady pro kategorizaci prací. Provádí preventivní kontroly dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na pracovištích, navrhuje opatření k zajištění bezpečnosti práce. Zodpovídá za organizaci a provádění komplexních prověrek BOZP a PO. Vytváří interní směrnice týkající se problematiky BOZP a PO. Zajišťuje činnost koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb. Provádí požárně preventivní prohlídky objektů ve správě zaměstnavatele. Vykonává administrativu spojenou s funkcí výtahového technika (součinnost se servisními firmami, vedení dokumentace, likvidace faktur).

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

- ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru,

- odborná praxe na podobné pozici min. 3 roky.

Výhodou bude, pokud budete umět

- osvědčení o získání odborné způsobilosti v zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- osvědčení o získání odborné způsobilosti – technik požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb.

- osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

Co vám můžeme nabídnout

- stabilní a perspektivní zaměstnání

- odborný a kvalifikační růst

- firemní benefity

- pružnou pracovní dobu

- příjemné pracovní prostředí


Informace o pozici

Společnost
Městská realitní agentura, s.r.o.
Adresa
U Lesa 865/3a, Havířov – Město
Požadované vzdělání: Bakalářské
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 35 000 – 40 000 Kč / měsíc
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby
Zařazeno: Ostraha a bezpečnost, Technik BOZP, Technik požární ochrany
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel