Informace o nabízeném místě

Jedná se o pracovní místo vedoucího zaměstnance ve 14. platové třídě. Podle § 33 odst. 3 písm. b) zákoníku práce se pracovním poměr zakládá jmenováním; ředitele odboru řízení staveb Agentury hospodařením s nemovitým majetkem jmenuje ministr obrany. Zkušební doba je podle zákoníku práce 6 měsíců.


Platové ohodnocení vychází z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách (platový tarif, příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek).

Vaší pracovní náplní bude mimo jiné:

- Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních úřadů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.

- Komplexní řízení a kontrola výkonu stavebního zabezpečení – zabezpečení přípravy a realizace staveb (výstavba, rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy) zařazených do programového financování rezortu MO v rozsahu daném vnitřními předpisy rezortu MO, včetně jejich finančního zajištění, projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy, včetně místních, přejímacích a reklamačních řízení a řešení rozporů a zpracovávání odborných technických posudků, zajišťování kolaudačních řízení, navrhování, kontraktaci a koordinaci projektantů, dodavatelů apod.

- Řízení a kontrola dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů rezortu MO v oblasti zabezpečení investičních akcí nemovité infrastruktury MO.

- Podíl se na plánování a zabezpečuje realizaci veškerých výdajů na nemovitou infrastrukturu v oblasti programového financování (dále jen investiční výstavba) rezortu MO.

- Zabezpečování koncepční, normotvornou a obdobnou činnost spočívající zejména v evidenční, rozborové a statistické činnosti, vyhodnocování výsledků a přípravě podkladů pro rozhodování v otázkách spadajících do oblasti investiční výstavby.

- Řízení zpracování stanovených statisticko – ekonomických analýz a dokumentů v oblasti investiční výstavby rezortu MO.

- Ochrana ekonomických zájmů státu, zejména ve vztahu k ekonomické efektivnosti provádění obchodních operací při provádění pořizování stavebních prací, dodávek a služeb v oblasti investiční výstavby rezortu MO.

- Řízení a zabezpečování zajišťování efektivního využívání finančních a materiálových prostředků, kontrolu hospodaření a rozborovou činnost v oblasti postupů a čerpání přidělených finančních prostředků, souvisejících se zabezpečovanou oblastí.

- Řízení a metodické usměrňaní procesů komplexního zabezpečení investiční výstavby MO na celém teritoriu ČR, zejména financování, rozpočtování a plánování výdajů ve své působnosti.

Co požadujeme:

(1) Státní občanství České republiky.

(2) Plná svéprávnost.

(3) Bezúhonnost.

(4) Dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru stavebnictví.

(5) Potřebná zdravotní způsobilost.

(6) Držitel osvědčení Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru Pozemní stavby dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů..

(7) Přístup k utajovaným informacím až do stupně utajení TAJNÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Předpoklad pro výkon funkce obsazované jmenováním podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že se jedná o osobu narozenou před 1. prosincem 1971.

(10) Minimálně 5 let praxe na vyšší manažerské pozici.

(11) Prokazatelné znalosti a zkušenosti v oblasti stavebnictví a veřejných zakázek.

(12) Výborné komunikační, organizační, manažerské a prezentační dovednosti, přesvědčivé a diplomatické vystupování, odolnost zátěžovým situacím.

Nepožadujeme znalost cizího jazyka


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo obrany
Adresa
Hradební 772/12, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Firemní školka, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Obchodní ředitel/manažer, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel