Ministerstvo vnitra ČR, odbor personální, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

psycholog, ID 17004015, v oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb.

Náplň práce:

 • výkon odborné psychologické diagnostiky,
 • poskytování odborné psychologické péče se zaměřením na posttraumatickou intervenční péči, krizovou intervenci, poradenské služby, psychoterapeutickou péči,
 • lektorováním kurzů pro zaměstnance MV a vedení související agendy.

Místo výkonu práce: Praha

Kvalifikační požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání - jednooborové magisterské studium v oboru psychologie

Další předpoklady:

 • uživatelská práce s aplikacemi s MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost týmové práce
 • ochota a schopnost učit se novým věcem
 • samostatnost, iniciativa a kreativita
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené

Předpokládaný nástup: říjen 2020.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s 3měsíční zkušební dobou (zástup
za rodičovskou dovolenou nejdéle však do 3. září 2021).

Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, osobní příplatek podle dosahovaných výsledků.

Požadované doklady:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce


Doklady zašlete nejpozději do 22. září 2020, na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, P. O. BOX 95, nebo osobně podejte na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Doklady lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty na níže uvedené emailové adrese nebo prostřednictvím datové schránky ID: krk34e3.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující doklady včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na pracovní místo psycholog,
ID 17004015, v oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb odboru personálního“, č. j. MV-138699/SP-2020.

Bližší informace k vykonávaným činnostem na pracovním místě Vám poskytne:

Ing. Marcela Kůrková, vedoucí oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb MV, odbor personální.


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo vnitra – Odbor personální
Adresa
Nad štolou 936/3, Praha – Holešovice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Firemní školka, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost studijního volna
Zařazeno: Personalistika a HR, Zdravotnictví a sociální péče, Psycholog
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Ministerstvo vnitra – Odbor personální, Ing. Marcela Kůrková