Chcete se podílet na rozvoji našeho kraje? Chcete přispět k profesionální správě věcí veřejných? Přidejte se k nám! Aktuálně vypisujeme výběrové řízení na pozici

odborný/á referent/ka oddělení krajský živnostenský úřad

Charakteristika vykonávané práce:

 • vykonává metodickou, kontrolní a koordinační činnost vůči obecním živnostenským úřadům a státní dozor nad zákonem o regulaci reklamy a zákonem o cenách
 • přezkoumává rozhodnutí obecních živnostenských úřadů, vydaných podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu stanovené zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách
 • vede živnostenský rejstřík
 • spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy
 • provádí cenovou kontrolu a ukládá pokuty za porušení zákona o cenách
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu

Uvítáme:

 • zkušenosti s prací ve veřejné správě, příp. vzdělání se specializací na veřejnosprávní činnost
 • zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při správě živnostenského podnikání
 • zkoušku odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • orientaci v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce a schopnost jejich praktické aplikace: zejména zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Další požadované dovednosti, schopnosti, znalosti

 • velmi dobrá znalost běžného kancelářského software (Windows, MS Office, nástroje pro práci s internetem a správa souborů)
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič/ka

Informace o pozici

Název: odborný/á referent/ka oddělení krajský živnostenský úřad - výběrové řízení č. 28/2020
Místo výkonu práce: Hradec Králové
Typ pracovního vztahu: práce na plný úvazek
Délka pracovního vztahu: na dobu neurčitou
Platové zařazení: 11. platová třída (22.980-33.790 Kč) dle uznatelné praxe podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Termín nástupu: 01.10.2020, příp. dle dohody

V případě zájmu je nutné podat přihlášku a všechny požadované přílohy (§ 9 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.) nejpozději do 17.08.2020. Posláním CV přes jobs.cz nebudete zařazení do výběrového řízení!

Vzor přihlášky a bližší informace k výběrovému řízení a najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje / sekce Krajský úřad / Volná místa KÚ / Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107).


Informace o pozici

Společnost
Královéhradecký kraj
Adresa
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
Požadované vzdělání: Bakalářské
Plat
Plat: 22 980 – 33 790 Kč / měsíc
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Královéhradecký kraj, Zuzana Bílová
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.