Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) je služební úřad, jehož účelem je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest. Prostřednictvím SFDI jsou také poskytovány příspěvky na akce pro zvýšení bezpečnosti obyvatel měst a obcí. Například příspěvky na cyklostezky, chodníky, zvyšování bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy, křížení komunikací a vybavení letišť.

referent/referentka metodik/metodička spisové služby

Co vás čeká

 • zajišťuje koncepční a metodické činnosti SFDI související s financováním z rozpočtu SFDI,
 • zpracovává koncepci rozvoje spisové služby v SFDI, zahrnující i utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně činností spojených s plněním úlohy SFDI jako Zprostředkujícího subjektu pro OP Doprava (2.32.13.5),
 • koncepčně zajišťuje a zodpovídá za veškerou činnost spisové a archivní služby v SFDI,
 • podílí se na zavedení nového elektronického systému vedení spisové služby v SFDI a následně na zajištění jeho případných úprav v souladu s aktuálně platnou právní úpravou,
 • zpracovává interní předpisy související se spisovou službou SFDI a archivací,
 • zajišťuje komplexně chod spisovny SFDI v souladu se spisovým a skartačním řádem SFDI,
 • spolupracuje s národním archivem při zajišťování archivní agendy SFDI,
 • provádí metodickou činnost v souvislosti s implementací nařízení týkajícího se elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru v elektronické transakce (eIDAS),
 • provádí metodickou činnost v souvislosti s elektronizací veřejné správy,
 • spolupracuje při zpracovávání vyjádření a stanovisek za SFDI v rámci vedených vnějších připomínkových řízení k navrhovaným právním předpisům a dalším materiálům,
 • připravuje dokumenty, navrhuje procedury a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI,
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci Manuálu pracovních postupů SFDI pro činnosti delegované na SFDI v rámci implementační struktury OPD (2.39.12.01),
 • zajišťuje metodickou činnost ve vztahu k příjemcům v souvislosti s plněním úkolů SFDI jako ZS v rámci OPD,
 • podílí se na přípravě a zpracování interních předpisů SFDI a zajišťuje jejich vydávání,
 • podílí se na tvorbě pravidel s celostátní působností pro financování z rozpočtu SFDI,v případě nepřítomnosti vedoucího oddělení jej zastupuje v plném rozsahu jeho působnosti na základě ústního příkazu k zastupování dle § 66 ZSS s výjimkou záležitostí ve stupni utajení vyhrazené.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office),
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost a důslednost,
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti,
 • ochotu učit se novým věcem.

Co vám můžeme nabídnou

 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu,
 • pracoviště s velmi dobrou dopravní dostupností,
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci 13. platové třídy, tj. až 41. 290 Kč podle platového stupně (dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., v platném znění),
 • možnost přiznání motivujícího osobního příplatku,
 • 5 týdnů dovolené,
 • pružnou pracovní dobu,
 • stravenky ve výši 110 Kč (příspěvek na stravování od zaměstnavatele 100 Kč/odpracovaný den),
 • příspěvek na penzijní připojištění (po odpracování jednoho roku),
 • možnost čerpání indispozičního volna (5 dnů/rok),
 • další odborné vzdělávání,
 • stabilní zázemí státní organizace,
 • vznik služebního poměru: 1. říjen 2020 nebo dohodou.

UPOZORNĚNÍ:

Výběrové řízení se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace a postup podání žádosti do výběrového řízení naleznete na https://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-informace/uredni-deska/

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Lucie Bartáková, e-mail: poverenec"zavináč"sfdi.cz, tel: 266 097 286. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a archivování spisu výběrového řízení, příp. osobního spisu zaměstnance, a komunikace mezi správcem a žadatelem. Osobní údaje budou uloženy po nezbytně dlouho dobu. Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti. Pro nepovinné osobní údaje je právním titulem zpracování oprávněný zájem správce. Proti zpracování osobní údajů na základě oprávněného zájmu správce máte právo podat námitku správci na výše uvedené kontakty. Více o zpracování vašich osobních údajů, o svých právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webové adrese: www.sfdi.cz/gdpr.


Informace o pozici

Společnost
Státní fond dopravní infrastruktury
Adresa
Sokolovská 1955/278, Praha – Libeň
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Plat
Plat: 30 000 – 50 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Firemní akce
Zařazeno: Administrativa, Státní a veřejná správa, Archivář
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Zadavatel: Zaměstnavatel