Představenstvo společnosti Agrovýkup, a.s., Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Agrovýkupu, a.s., jehož úkolem bude koordinace činností spojené s řízením firmy.

Požadavky na uchazeče:

SŠ nebo VŠ vzdělání nejlépe ekonomického nebo zemědělského zaměření,
praxe minimálně 5 let ve vrcholovém managementu,
znalost organizace, financování a řízení výrobně obchodní společnosti,
aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) výhodou,
orientace v právních předpisech týkajících se výrobního a obchodnímu programu společnosti,
manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita,
občanská a morální bezúhonnost,
řidičské oprávnění skupiny B,
znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a emailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:
strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosaženém vzdělání, o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
kopie osvědčení o získání odborných specializací nebo manažerského vzdělání,
výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení,
motivační dopis (motivace k výkonu funkce ředitele a.s.)

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele od 01.12.2020 nebo dle dohody, pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou, ošetřeno manažerskou smlouvou. Místo výkonu práce Moravské Budějovice.

Více informací o společnosti na www.agrovykup.cz.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 31.8.2020 na adresu: Agrovýkup, a.s. Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení – ředitel Agrovýkup, a.s.“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v září 2020, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.

Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Macálka, tel: 602133599,

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Vzor prohlášení naleznete na stránkách www.agrovykup.cz - volná místa


Informace o pozici

Společnost
Agrovýkup, a.s.
Adresa
Bezručova 1125, Moravské Budějovice
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Angličtina (Mírně pokročilá)
Zařazeno: Vrcholový management, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Agrovýkup, a.s., Jan Macálka
602 133 599
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.