Co vás čeká

tvorba obsahových a mediálních plánů informačních kampaní v oblasti investic, strategie města, Smart City a dalších. Vyhledávání a příprava podkladů pro tvorbu článků, videí a dalšího obsahu. Copywriting - tvorba článků, body copy textů, sloganů atp. Zpracování a publikace příspěvků na sociální média a jejich správa včetně reklamy (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Komunikace s pracovníky Magistrátu města Olomouce a externími dodavateli služeb (agentury, tiskárny, foto, video) zařazený/á v odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouce

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

Dosažené vzdělání

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,


Znalosti a dovednost

 • výborný přehled na sociálních médií a možnostech jejich využití v marketingu, alespoň základní znalost pravidel SEO,
 • výborná znalost českého jazyka a bezchybný písemný projev,
 • schopnost shrnout podstatu a vysvětlit problematiku v krátkém čtivém textu,
 • kreativita, nápady, chuť pracovat pro statutární město Olomouc,
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce
 • organizační schopnosti, spolehlivost
 • schopnost jednat s lidmi,
 • smysl pro týmovou práci,
 • zodpovědný přístup k řešení problémů,
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Výhodou bude, pokud budete umět

praxe

 • v oblasti copywritingu/content marketingu výhodou ( i praxe při studiu),
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,

Co vám můžeme nabídnout

 • možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje

Podání přihlášky - důležité!!!!

 • Přihlášku* s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 24. července 2020 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc; telefon: 585 513 204/298/295/294.
 • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
 • Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
 • Náležitosti přihlášky jsou:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis (max. 1 A4), proč chcete pracovat jako obsahový manažer/manažerka a jaké k tomu máte předpoklady

* výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.


Informace o pozici

Společnost
Magistrát města Olomouc
Adresa
Horní náměstí 583, Olomouc
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 22 980 – 33 790 Kč / měsíc
Zařazeno: Administrativa, Marketing, Média, reklama a PR, Administrativní pracovník, Grafik, Asistent v médiích, reklamě, PR, Editor, Copywriter
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Magistrát města Olomouc, Dvořáková/ Aridzi
00420585513294, 00420585513204