Výběrové řízení

na pozici statutárního orgánu – jednatele společnosti s ručením omezeným

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlašovatel: Středisko zdraví spol. s r.o.,IČO 61680460, Dobříš, Pražská 38, PSČ: 263 01

Vyhlašovatel tímto vyhlašuje výběrové řízení na jednatele společnosti jako statutárního orgánu, jehož vztah ke společnosti je upraven výlučně smlouvou o výkonu funkce ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Vyhlašovatel nabízí:

1) odměnu za výkon funkce v závislosti na dosaženém vzdělání a praxi a rozhodnutí valné hromady.
2) uzavření smlouvy na dobu neurčitou
3) zajímavé uplatnění v managementu zdravotnict


I. Požadovaná kvalifikační kritéria uchazečů:

1) vzdělání vysokoškolské a pětiletá praxe v oboru nebo středoškolské s maturitou
a desetiletá praxe v oboru,
2) za praxi v oboru se uznává praxe v oboru zdravotnického managementu, ekonomické oblasti a účetnictví, zdravotního pojištění, sociálně právní oblasti, včetně managementu lidských zdrojů ve společnostech,
3) bezúhonnost ve smyslu ust. § 46 zákona o obchodních korporacích a živnostenského zákona,
4) trvalý pobyt na území České republiky.


II. Předpokládané znalosti uchazečů:

1) znalost ekonomických principů v podnikání a ve zdravotnictví, zejména systému zdravotního pojištění a úhradových mechanismů ve zdravotnictví, účetnictví
a daní, výkaznictví atd.
2) základní znalost právních předpisů týkajících se podnikání, orientace ve zdravotnickém právu,
3) zkušenosti s vedoucí funkcí a s řízením zaměstnanců,
4) řidičský průkaz skupiny B,
5) uživatelská znalost práce s PC.

III. Obsahové náležitosti nabídky:

1) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a praxi,
2) výpis z rejstříku trestů,
3) čestné prohlášení uchazeče (vzor v příloze) pro zápis do obchodního rejstříku,
4) strukturovaný životopis s uvedením telefonního čísla a e-mailové adresy,
5) motivační dopis v rozsahu jedné normostrany A4 – obsah dle uvážení uchazeče s preferencí návrhů na další rozvoj společnosti.

IV. Datum a místo podání nabídky:

1) nabídky musí být podány v písemné podobě, v zalepené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - JEDNATEL“ ve lhůtě do 15.7.2020 do 14:00 hodin
2) adresa pro doručení nabídky je JUDr. Martin Vychopeň, advokát, Masarykovo nám. 225, 25601 Benešov, 3. patro

V. Výhrady vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje:

1) zrušit toto výběrové řízení bez náhrady,
2) nevybrat žádného uchazeče,
3) podat zprávu uchazečům pouze v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v jejich strukturovaném životopisu, případně prostřednictvím datové schránky, pokud jí uchazeč má, a to ve lhůtě do 21.8.2020.

VI. Další podmínky:

1) každý uchazeč si samostatně nese všechny náklady na účast ve výběrovém řízení,
2) vyhlašovatel není povinen žádnému uchazeči žádné náklady platit ani v případě, pokud bude zrušeno výběrové řízení bez náhrady, nebude vybrán žádný uchazeč, nebo uchazeč ve výběrovém řízení nebude vybrán,
3) uzavření smlouvy o výkonu funkce je dále podmíněno souhlasem valné hromady společnosti.

V Dobříši 16.6.2020 Středisko zdraví spol. s r.o.


Informace o pozici

Společnost
Středisko zdraví spol. s r.o.
Adresa
Pražská 38, Dobříš
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Vrcholový management, Zdravotnictví a sociální péče, Jednatel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Zadavatel: Zaměstnavatel

Středisko zdraví spol. s r.o., Martin Vychopeň
732 225 225
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.