Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka/úřednice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, samostatný účetní / samostatná účetní v odboru účetnictví.

Stručná charakteristika práce

 • Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
 • Spolupráce při řešení uživatelských problémů programového vybavení používaného pro zpracování účetnictví.

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • zkušenosti s účetnictvím vybraných účetních jednotek
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vše v platném znění
 • znalost Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům
 • schopnosti aplikovat nové postupy vyvolané změnou legislativy

Výhodou

 • znalost PAP (informace pro monitorování a řízení veřejných financí)
 • zkušenosti s prací v ekonomických modulech IS GINIS vítány

Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk.

Co Vám nabízíme?

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek
 • zařazení do 10.platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Podmínky výběrového řízení a výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit způsobem uvedeným v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 5. června 2020.

Nabídky zaslané prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce nemohou být do výběrového řízení zařazeny.


Informace o pozici

Společnost
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Adresa
Jungmannova 35/29, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Bakalářské
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Účetní, Úředník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.