Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa

METODIKA ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

v oboru služby "1. Finance".

Základní informace:

Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby je 1. 8. 2020.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů v resortu ČÚZK,
 • spolupráce při zpracování státního závěrečného účtu kapitoly 346 ČÚZK,
 • zajištění činností Pověřené osoby za kapitolu 346 ČÚZK v rámci Integrovaného informačního systému státní pokladny,
 • provádění kontroly finančních a účetních výkazů předkládaných účetními jednotkami resortu ČÚZK,
 • schvalování účetní závěrky vybraných účetních jednotek resortu ČÚZK,
 • spolupráce při udržování a aktualizaci resortního ekonomického informačního systému,
 • účast na veřejnosprávních kontrolách resortních úřadů atd.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu zaměřeném na ekonomiku,
 • trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

 • služební poměr na dobu neurčitou, po splnění zákonných podmínek podle § 21 ve spojení s § 35 a § 42 zákona o státní službě,
 • odměňování v souladu se zákonem o státní službě a nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, v závislosti na délce dosažené praxe (zařazení v 13. platové třídě),
 • systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotní volno, FKSP, pružná pracovní doba, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele),
 • příjemné pracovní prostředí v moderní budově přímo u stanice metra „C“ – Kobylisy,
 • možnost dalšího odborného a osobnostního rozvoje.


Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se mohou zúčastnit žadatelé, kteří splňují předpoklady a požadavky na obsazované služební místo, a kteří ve lhůtě do 11. června 2020podají služebnímu orgánu řádně vyplněnou žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet včetně všech požadovaných listin a strukturovaný profesní životopis. Kompletní informace a podmínky výběrového řízení, které je nutné dodržet, jsou uvedeny v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet na úřední desce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Celý text oznámení a související dokumenty jsou k dispozici ke stažení zde:

https://www.cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Volna-mista.aspx


Informace o pozici

Společnost
Český úřad zeměměřický a katastrální
Adresa
Pod sídlištěm 1800/9, Praha – Kobylisy
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Hlavní účetní, Účetní metodik
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Český úřad zeměměřický a katastrální, Kateřina Životská
+420 284 041 267