Městská část Praha 20 - Úřad městské části
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části

Referent - správce veřejné zeleně

Referent - správce veřejné zeleně v Odboru místního hospodářství

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 20

Sjednaný druh práce: referent - správce veřejné zeleně

(s možností zkráceného pracovního úvazku)

Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle§4 z. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk,
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
Požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru zahradnického nebo zemědělského směru nebo
střední odborné vzdělání ve studijním oboru zahradnického nebo zemědělského směru
Požadované znalosti

zkouška odborné způsobilosti v ochraně přírody a krajiny výhodou
praxe ve veřejné správě výhodou, zejména na odboru životního prostředí výhodou
znalost problematiky ochrany přírody a krajiny výhodou
orientace v problematice péče o zeleň výhodou
Další dovednosti a schopnosti

komunikační schopnosti v písemném i ústním projevu
organizační schopnosti
flexibilita
psychická odolnost
řidičský průkaz B, T výhodou

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 5. 3. 2020 do 12.00 hod. na adresu:

Úřad městské části Praha 20

Jívanská 647/10

Praha 9 – Horní Počernice

193 00

obálku označit slovy: „VŘ – referent - správce veřejné zeleně v Odboru místního hospodářství“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - HORNÍ POČERNICE
Adresa
Jívanská 647/10, Praha – Horní Počernice
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Čeština (Pokročilá)
Plat
Plat: 25 000 – 30 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Příspěvek na dovolenou, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel